Wisła. Biografia rzeki – impresje przy lekturze

Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka

Abstrakt


Rzeka jest ważnym tematem w kompleksowej edukacji geograficznej, dając możliwość poznania wielu zagadnień kulturowych, społecznych i przyrodniczych. Ta interesująca książka miała być w założeniach Autora biografią rzeki. Jednak zamierzone lub niezamierzone pominięcie wielu zagadnień powoduje, że biografia ta nie jest jeszcze pełna, wymaga kontynuacji i uzupełnień.


Słowa kluczowe


dziedzictwo kulturowe; Wisła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Angiel J., 2016, Rzeki i ich wartość w edukacji geograficznej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa

Dyduch-Falniowska A., 2001, Jesiotr zachodni, [w:] Z. Głowaciński (red.), Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa

Kaniecki A., 2004, Poznań. Dzieje miasta wodą pisane, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań

Kasprzak K., Raszka B., 2019, Planowany rozwój polskich dróg wodnych zagrożeniem dla kulturowych usług rzek, „Turystyka Kulturowa”, 6, s. 46-60

Kronenberg J., Bocheński M., Dolata P.T., Jerzak L., Profus P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A., Żołnierowicz K.M., 2013, Znaczenie bociana białego Ciconia ciconia dla społeczeństwa: analiza z perspektywy koncepcji usług ekosystemowych, „Chrońmy Przyr. Ojcz.”, 69 (3), s. 179-203

Kruszyńska A., 2023, Prof. A. Chwalba: Wisła miała decydujący wpływ na polskie losy, 11.06.2023,

(https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1583399%2Cprof-chwalba-wisla-miala-decydujacy-wplyw-na-polskie-losy.html), dostęp …….

Mikulski Z., 1994, Z dziejów badań Wisły w Polsce – ludzie i ich dzieła, [w:] J. Kułtuniak (red.), Rzeki. Kultura – cywilizacja – historia, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice, s. 115-134

Posern-Zieliński A., 2000, Rzeka jako element tożsamości kulturowej, [w:] J. Kułtuniak (red.), Rzeki. Kultura – cywilizacja – historia, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice, s. 15-38

Ristujczina L., 2021, Canaletto. Mistrz miejskiego pejzażu, Wydawnictwo DRAGON, Bielsko-Biała

Rosa I., 2017, Motyw bobra w kulturze antycznej i średniowiecznej – między toposem literackim a rzeczywistością, „Rocznik Antropologii Historii”, 7 (10), s. 203-231

Żelichowski R., Weszpiński P. E., 2016, Wiliam Heerlein Lindley. Plan Warszawy. Plan niwelacyjnych miasta Warszawy. Zdjęcie pod kierunkiem Głównego Inżyniera W. H. Lindleya, Ze zbiorów kartograficznych Muzeum Warszawy, Muzeum Warszawy


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642