Turystyka trudnego dziedzictwa: przypadek Africatown po odnalezieniu wraku ostatniego statku niewolniczego Clotilda

Elżbieta Binczycka-Gacek

Abstrakt


Artykuł dotyczy problematyki turystyki trudnego dziedzictwa w Africatown, Alabamie, gdzie w 2019 roku odkryto wrak ostatniego statku niewolniczego, Clotilda, w którym żyją potomkowie osób przywiezionych w 1860 roku na tym statku. Jest to przypadek in statu nascendi – wrak odkryty został stosunkowo niedawno, miejsce to nie stało się jeszcze celem masowej turystyki. Zainteresowanie Clotildą wzrosło dzięki publikacjom i filmom dokumentalnym, które w dużej mierze kształtują dziś narrację o jej dziedzictwie. Problemem, z którym w najbliższych latach zmierzy się społeczność Africatown jest ryzyko zawłaszczenia go przez osoby niebędące jego spadkobiercami oraz turystyka for-profit, w wyniku której lokalna społeczność borykająca się obecnie z negatywnymi skutkami ekspansji ciężkiego przemysłu na obrzeżach miasta i biedą może zostać wykluczona z narracji dotyczącej ich przodków. Celem artykułu jest także wstępne zmapowanie sposobów, w jakie potomkowie Afrykanów z Clotildy usiłują chronić swoje dziedzictwo oraz uporządkowanie dyskusji toczącej się od wielu lat wokół inicjatyw sprzyjających zrównoważonej turystyce w tym rejonie.


Słowa kluczowe


trudne dziedzictwo; turystyka kulturowa; Africatown; niewolnictwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aas, C., Ladkin, A., Fletcher, J., 2005, Stakeholder Collaboration And Heritage Management, “Annals of Tourism Research”, Vol 32(1), s. 28-48

Arnez N., 1977, From His Story to Our Story: A Review of “Roots”, „The Journal of Negro Education”, Vol. 46, no. 3, s. 367-372

Baleiro R., Quinteiro S., 2018, Key Concepts in Literature and Tourism Studies, Lisboa

Beeton S., 2005, Film-induced Tourism, Bristol

Boyd V., 2004, Wrapped in Rainbows: The Life of Zora Neale Hurston, Scribner, New York

Butler D.L., 2001, Whitewashing Plantations: The Commodification of a Slave-Free Antebellum South, “International Journal of Hospitality & Tourism Administration”, Vol 2, no 3-4, s. 163-175

Delgado J. P., Marx D. E., DeCaro A., Grinnan J., Lent K., 2023, Clotilda: The History and Archaeology of the Last Slave Ship, University Alabama Press, Tuscaloosa

Diouf S. A., 2007, Dreams of Africa in Alabama: The Slave Ship Clotilda and the Story of the Last Africans Brought to America, Oxford

Durkin H., 2017, Zora Neale Hurston’s Visual and Textual Portrait of Middle Passage Survivor Oluale Kossola/Cudjo Lewis, „Slavery & Abolition”, Vol. 38, No. 3, s. 601-619

Górny K, Górna A., 2019, Dziedzictwo niewolnictwa w Afryce Zachodniej – przedmiot ochrony UNESCO i produkt turystyczny, „Turystyka kulturowa”, nr 3, s. 77-91

Haley A., 1976, Roots: The Saga of an American Family, Doubleday, New York

Haley A., 1982, Korzenie, przeł. B. Kuczborska, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa

Hall S., 2004, Whose heritage? Un-settling ‘the heritage’, re-imagining the post-nation, “In The Politics of Heritage”, Routledge, s. 37-47

Hurston Z. N., 2018, Barracoon: The Story of the Last “Black Cargo”, red. D. G. Plant, Amistadt, New York

McDavid C., 2009, The Public Archaeology of African America: Reflections on Pragmatic Methods And Their Results, [w:] Heritage Studies: Methods and Approaches, red. M. L. Stig Sørensen, J. Carman, Routledge, London–New York 2009, s. 217-234

Owsianowska S., Banaszkiewicz M., 2015, Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, „Turystyka Kulturowa”, nr 11, s. 6-24

Robertson N. S., 2008, The Slave Ship Clotilda and the Making of AfricaTown, USA: Spirit of Our Ancestors, Praeger, Santa Barbara CA

Roche E. L., 1914, Historic Sketches of the South, The Knickerbocker Press, New York

Simmons S., 2021, The Schooner Carried Illegal Cargo: The story of the slave ship Clotilda and the 110 slaves on board to America, Independently published

Tabor N., 2023, Africatown: America’s Last Slave Ship And the Community It Created, St. Martin’s Press, New York

Urry J., 2002, The Tourist Gaze, London

Źródła internetowe i filmografia:

Brown M., reż., 2008, The Order of Myths

Brown M., reż., 2022, Descendant, Netflix

Chomsky M.J., Erman J., Greene D., Moses G., reż., 1977, Roots, [pol. Korzenie], Warner Bross

Clotilda: The Last American Slave Ship, 2022, National Geographic

Coltilda Crime, 2023, [online:] www.clotildacrime.com, 11.09.2023

Kirby B., 2013, Stimpson won Mobile Mayor’s Race With White Surge, Not Crossover Votes, Analysis Shows, [w:] Al.com (Alabama), 29.08, [online:] https://www.al.com/live/2013/ 08/stimpson_won_mobile_mayors_rac.html, 12.07.2023


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Elżbieta Binczycka-Gacek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642