Seksturystyka jako część produktu turystycznego, wpływającego na rozwój turystyki w regionie na przykładzie Kenii

Marta Duczyńska

Abstrakt


Artykułma celu analizę zjawiska seksturystyki w Kenii, będącej krajem, w którym rozwija się seksturystyka kobieca. Wstępem do rozważań będzie przedstawienie definicji turystyki erotycznej, na której oparty zostanie dalszy wywód. Następnie autorka przeprowadzi szczegółową analizę rozwoju seksturystyki w Kenii, który zostanie przedstawiony w czterech fazach: eksploracji, zaangażowania, rozwoju oraz konsolidacji. W dalszej części podjęta zostanie próba stworzenia profilu potencjalnego seksturysty oraz analiza ekonomicznej strony zjawiska. Przytoczone argumenty mają wskazać na podstawie m.in. cytowanych danych liczbowych, jak silnie seksturystyka wpływa na życie lokalnych społeczności.

Słowa kluczowe


seksturystyka; Kenia; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borzyszkowski J., 2011, Problem zdefiniowania i klasyfikacji seksturystyki, „Turystyka Kulturowa”, nr 1-3/2011, KulTour.pl – Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, Poznań

Duczyńska M., 2012, Seksturystyka jako narzędzie w kreowaniu wizerunku kraju recepcji turystycznej oraz polepszaniu kondycji ekonomicznej państw na przykładzie Kenii i Królestwa Tajlandii, praca magisterska napisana pod kierunkiem A. Niezgody, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań

Fraser N., 2008, Rapid analysis of HIV epidemiological and response data on vulnerable populations in the Great Lakes Region of Africa, World Bank Global HIV/AIDS Program

Hasenheim M., 2005, Fear and Contempt in Heaven, http://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/kenya/mombasa-israelis.htm

Hong R., 2008, Behavior, Knowledge, Attitude, and Other Characteristics of Men Who Had Sex With Female Commercial Sex Workers in Kenya. [w:]Men’s Health2:17-24

Kaiser Family Fundation, 2011, http://www.kff.org/hivaids/index.cfm

Kenya, Rocznik statystyczny 1996, 2001, 2002, 2006, Kenia

Kibicho W., 2009, Sex Tourism in Africa: Kenya’s Booming Industry, Ashgate Publishing

Klimowicz, E., 1974, Utylitaryzm w etyce, PWN, Warszawa

Mensah, J., (2005), Black Canadians: History, Experiences, Social Conditions, Winnipeg: Fernwood Publishing

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa – wokół definicji, Turystyka Kulturowa, nr 1/2008, KulTour.pl – Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, Poznań

Morris CM., Ferguson AG., 2007, Sexual and treatment-seeking behaviour for sexually transmitted infection in long-distance transport workers of East Africa,[w:] Sex Transm Infect 83

Pathfinder International (2009), Assessment of Kenyan Sexual Networks: Collecting evidence for interventions to reduce HIV/STI risk in Garissa, North Eastern Province, and Eastleigh, Nairobi, Nairobi: Pathfinder International Kenya

Robinson J., Yeh E., 2009, Transactional Sex as a Response to Risk in Western Kenya, Work Bank Knowledge Strategy Group, Policy Research Working Paper 4857

Ryan Ch., Hall C. M., 2001, Sex Tourism. Marginal People and Liminalities, Routledge.Schoenmaeckers, R. C.,(2005), Population ageing and its challenges on social policies, Konferencja w Kopenhadze

Sinclair, M., 1990, Tourism Development in Kenya, Washington, DC: World BankTegang S., (2007). APHIA II Baseline Behavioral Monitoring Survey Report, Coast-RiftValley

Tharu R., 2007, Kenyan Machos for English Matrons: Sex Tourism, http://www.medindia.net/news/healthwatch/Kenyan-Machos-for-English-Matrons-Sex-Tourism-30517-1.htm

UNAIDS, (2012)

http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012countries/ce_KE_Narrative_Report.pdf

Winiarski R., Zdebski J., 2008, Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

www.indexmundi.com%2Fkenya%2Fgdp_real_growth_rate.html&anno=2

www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Kenya

www.sustaindemographicdividend.org/articles/international-family-indicators/globalchildrens-trends

www.tradingeconomics.com/kenya/unemployment-rate


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Marta Duczyńska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642