Problem dark tourism i jego możliwości w Polsce

Anna Komsta

Abstrakt


Temat poniższej pracy dotyczy jednej z form turystyki kulturowej (poznawczej), jaką jest dark tourism. W tłumaczeniu na język polski termin „dark tourism” oznacza „ciemną, mroczną turystykę” i jest zjawiskiem obejmującym podróże do miejsc śmierci, ludzkiego cierpienia i różnego rodzaju tragedii. Celem pracy jest wyodrębnienie czynników mających wpływ na rozwój dark tourism. W artykule omówiono niektóre z aspektów dark tourism, jak np.: historia i rozwój dark tourism, problem nazewnictwa podróży do miejsc związanych ze śmiercią, motywy „mrocznych” turystów, a także kwestie dotyczące podaży dark tourism. Dodatkowo poruszony został problem możliwości rozwoju tej formy turystyki w Polsce – zarówno elementy sprzyjające temu procesowi, jak i bariery utrudniające rozwój dark tourism w tym kraju.

Słowa kluczowe


śmierć i cierpienie; rozwój „mrocznej” turystyki; „mroczny” turysta

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alejziak W. 2009, Dylematy i wyzwania turystyki w początkach XXI wieku, w: Episteme. Czasopismo naukowo – kulturalne, nr 8/2009, tom I, Kraków, s. 121-144

Best M. 2007, Norfolk Island: Thanatourism, history and visitor emotions, w: Shima: The International Journal of Research into Island Cultures, vol. 1, no. 2

Buczkowska K, Malchrowicz- Mośko 2012, Etyczne dylematy turystyki kulturowej, w: Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, nr 12/2012

Chylińska D., Kosmala G. 2011, „Krajobraz po bitwie”. Niewykorzystany potencjał turystyczny pól bitewnych na przykladzie wojen śląskich, w: Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, red. nauk. K. Widawski, Rozprawy Naukowe instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, t. II, Wrocław 2011

Dann G., Seaton A.V. 1996, Slavery, contested heritage, and thanatourism, International journal of hospitality & tourism administration, vol. 2, no. 3/4 2001

Foley M., Lennon J. 1996, JFK and dark tourism – a fascination with assassination, International Journal of Heritage Studies, vol. 2, no. 4, 198-211

Foley M., Lennon J.J. 2000, Dark Tourism. The attraction of death and disaster, Continuum

Grzesiak H. 2011, Prezentacja Kairu pod kątem możliwości rozwoju tanatoturystyki, w: Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, nr 12/2011

Joly D. 2011, Witamy w piekle. Wyprawy do miejsc odradzanych przez biura podróży, Carta Blanca

Mesjasz J. 2010, Klątwa czy dar przemijania? : studium z tanatopsychologii, Difin, Warszawa

Michalska- Dudek I., Przeorek- Smyka R. 2012, „Turystyka Smoleńska” przykładem produktu tanatoturystycznego biur podróży, w: Popyt Turystyczny. Konsumpcja – Segmentacja – Rynki. Zeszyty Naukowe nr 699, Ekonomiczne Problemy Usług nr 84, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 471 – 483, Szczecin 2012

Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2005, Projekt Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007 – 2013, Warszawa

Niemelä T. 2010, Motivation Factors in Dark Tourism, Case: House of Terror, Lahti University of Applied Science, Degree Programme in Tourism and Hospitality Management

Ostrowska A. 2005, Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau 2012, Sprawozdanie 2011, Oświęcim

Piasta M. 2012, Recenzja książki pt. „Turystyka Martyrologiczna w Polsce – na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau” praca zbiorowa pod red. nauk. Jadwigi Berbeki; w: Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org, nr 12/2012

Rada Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa 1988, Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk I męczeństwa lata wojny 1939 – 1945, Wyd. IV rozszerzone i uzupełnione, Wydawnictwo Sport I Turystyka, Warszawa

Seaton A. V. 1996, Guided by the Dark: From Thanatopsis to Thanatourism, International Journal of Heritage Studies 2:234–244

Sharpley R., Stone P.R. 2009, The darker side of travel: the theory and practice of dark tourism, Channel view publications

Siemianowski A. 1992, Śmierći perspektywa nadziei : esej filozoficzny o ostatecznych sprawach człowieka, Drukarnia Scriptor, Gniezno

Stone P.R. 2006, A Dark Tourism Spectrum: towards a typology of death and macabre related tourist sites, attractions and exhibitions, Tourism: An Interdisciplinary International Journal, Vol 54(2): 145-160

Tanaś S. 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy – wstęp do tanatoturystyki, Łódź

Tanaś S. 2009, Tanatoturystyka, w: praca zbiorowa pod red. K. Buczkowskiej i A. Mikos von Rohrscheidt, Współczesne formy turystyki kulturowej, Rozdział X, Tom 1, AWF im. E. Piaseckiego, Poznań, s. 266-285

Yuill S.M. 2003, Dark tourism: understanding visitor motivation at sites of death and disaster, December 2003

Zawilski A. 1981, Grób Nieznanego Żołnierza, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa

http://www.bodyworlds.com, dostęp: 23.03. 2012

http://groby.radaopwim.gov.pl/, dostęp: 4.04.2012
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.160

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Anna Komsta

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642