W poszukiwaniu istoty miasta - przez łódzkie podwórka przy ulicy Piotrkowskiej

Joanna Orzechowska

Abstrakt


The article presents tourist values of one group of places in the city scenery: the tenement

yards. They are compiled and classified according to different aspects (cognitive, aesthetic

and developmental functions). The potential attractiveness of such places is shown in the

results of the analysis of the tenement yards tourist perception. The analysis was drawn from

the data of empirical research in the representative historical street of Łódź – Piotrkowska

Street.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2009, Turysta kulturowy – klient nietuzinkowy [w:] Stasiak A.(red), 2009, Kultura i

Turystyka – wspólnie zyskać, wydawnictwo WSTH, Łódź

Ciupiński T., 1988, Lekcja wychowania obywatelskiego trwa, [w:] Wędrownik, Nr IV (316)/88

Karpińska G. E., 2000, Miejsca wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych,

Łódzkie Studia Etnograficzne, Tom XXXVIII, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Łódź

Kowalczyk A., 2001, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

MacCannell D., 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa

Mika M., 2007, Turystyka miejska, [w.] Kurek W. [red.], 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa

Mikos von Rhrscheidt A., 2009, Nowoczesne trasy miejskie jako forma prezentacji historii i kultury

oraz oferta turystyczna [w:] Stasiak A.(red), 2009, Kultura i Turystyka – wspólnie zyskać,

wydawnictwo WSTH, Łódź

Nowacki M., 2003, Wrażenia osób zwiedzających atrakcje turystyczne, [w:] Folia Touristica, Nr 14.

Orzechowska J., 2008, Walory turystyczne łódzkich podwórek przy ulicy Piotrkowskiej, praca

magisterska Instytutu Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Skrzydło L., 2000, Rody Fabrykanckie, Oficyna Bibliofilów, Łódź

Sobol E. [red.], 2000, Mały słownik języka polskiego, PWN, WarszawaRelph E., 1976, Place and

Placelessness, Pion Limited, London

Szeffel A., 2007, Widzenie niewidzialnego. Kino drogi Wima Wendersa, Autoportret. Pismo o dobrej

przestrzeni, Nr 1- 2007

Tuan Yi-Fu, 1987, Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Zawadzka M., 2007, Nie napiszę o przestrzeniach pustki, [w:] Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni,

Nr 1- 2007, s. 40-43


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Joanna Orzechowska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642