Wspólna polityka Unii Europejskiej w odniesieniu do turystyki kulturowej

Sylwia Kaczmarek

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności  i wagi problemów

 

Czy - uwzględniając zarówno wspólne dziedzictwo kręgu kulturowego, jak i istniejące

znaczące różnice - zasadna, potrzebna i możliwa do ustalenia oraz zrealizowania byłaby

wspólna polityka Unii Europejskiej jako całości w odniesieniu do turystyki kulturowej?


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Sylwia Kaczmarek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642