Kulturowe szlaki turystyczne - próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania

Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt


Artykuł podejmuje tematykę w polskiej literaturze stosunkowo dobrze już opisaną i coraz szerzej znaną w kręgach fachowych: zajmuje się mianowicie tematycznymi szlakami turystycznymi, eksploatującymi obiekty i wątki historyczne oraz kulturowe. Z uwagi na wcześniejsze publikacje, odnoszące się do tematu szlaków turystycznych w ogóle [m.in. Kruczek 2007, Szewczykowie 2008], a także szlaków turystyczno-kulturowych w szczególności [Mikos v. Rohrscheidt 2008] nie ma potrzeby powtarzania zawartych tam informacji o samych szlakach i ich opisów. Intencją autora – obok przedstawienia idei szlaków kulturowych na nieco szerszym tle polskiej i zagranicznej literatury fachowej - jest skoncentrowanie uwagi Czytelnika na dwóch kwestiach. Obie one są istotne dla właściwego funkcjonowania i rozwoju oferty szlaków turystyczno-kulturowych w Polsce, w szczególności zaś mogą mieć wpływ na zakres wykorzystania tych produktów przez organizatorów turystyki i (coraz liczniejszych) indywidualnych turystów. Pierwszą z nich jest odpowiednia klasyfikacja szlaków turystyczno-kulturowych oraz związana z nią problematyka konsekwentnego stosowania właściwego nazewnictwa w literaturze fachowej, materiałach informacyjnych oraz w oznaczeniach samych szlaków. Drugą stanowi zespół postulatów dotyczących tworzenia nowych i rozwijania istniejących szlaków turystyczno-kulturowych w Polsce.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ICOMOS [2003], CIIC Annual Meeting Report 2003, Attachment 2. Adres internetowy: http://www.icomos-ciic.org/INDEX_ingl.htm (dostęp: 2. 11. 2008).

Kruczek Z., [2007], Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wyd. Proksenia, Kraków

Mikos von Rohrscheidt A., [2008], Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno.

Orzechowska-Kowalska K., [2002], Europejski szlak kultury Wikingów, „Problemy Turystyki” nr 3-4, vol. XXV, s. 53-61.

Orzechowska-Kowalska K.[2003], Zasady tworzenia europejskich szlaków kulturowych, „Turyzm”, nr 13/2, s. 69-78.

PTTK (ZG), [2007], Instrukcja znakowania szlaków turystycznych, Warszawa

Puczko L., Ratz T., [2007], Trailing Goethe, Humbert, and Ulysses; Cultural Routes in Tourism, [w:] G. Richards (red.), Cultural tourism, Global and Local perspectives, Wyd. The Haworth Hospitality Press, Nowy Jork, s. 131-148.

Richards G., (red.), [2007], Cultural tourism, Global and Local perspectives, Wyd. The Haworth Hospitality Press, Nowy Jork.

Steinecke A., [2007], Kulturtourismus. Marktstrukturen, Fallstudien, Perspektiven, Oldenbourg Verlag, Muenchen-Wien.

Szewczykowie I., R., [2008] Szlaki turystyczne, Wyd. Carta blanca, Warszawa.

Śniadek J., Styperek J., [2007], Marka produktu turystycznego, „Studia Periegetica”, nr 1/2007, s. 84-89.

UNESCO [2005], Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (February 2005). Annex 3 (Guidelines on the inscription of specific types of properties on the World Heritage List). WHC. 05/2, World Heritage Centre, Paris.

Zgółkowa H.,(red.), [2003], Słownik poprawnej polszczyzny, tom.41, s.365
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.184

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Armin Mikos v. Rohrscheidt

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642