Literatura podróżnicza faktu niedocenianą niszą turystyki literackiej

Karolina Buczkowska

Abstrakt


Autorka artykułu zwraca uwagę na konieczność dostrzeżenia literatury faktu z zakresu podróżopisarstwa przez polskich turystów oraz organizatorów i propagatorów turystyki – mowa tu w szczególności o opisach podróżniczych zwanych gatunkowo „podróżą”, jak również o: diariuszach/dziennikach podróży, itinerariach/itinerariuszach, listach z podróży, pamiętnikach, reportażach podróżniczych, a także kronikach, relacjach i wspomnieniach (gatunki te są w artykule scharakteryzowane) – ze względu na fakt, iż obecnie ta forma turystyki literackiej jest całkowicie nieobecna na rodzimym rynku turystycznym, a stanowi niezwykle ciekawe źródło wiadomości dla osób lubiących podróżować po świecie w niebanalny sposób bądź będących turystami kulturowymi. Ponadto w artykule zamieszcza propozycje tras turystycznych oparte o literaturę podróżniczą faktu autorstwa polskich podróżników bądź dostępną w języku polskim.Trasy podzielone są na dwie grupy: a) trasy prowadzące do wybranych miejsc na świecie i obejmujące określoną tematykę, opracowane na podstawie wybranych utworów podróżniczych; b)trasy biograficzne śladami  nanych pisarzy-podróżników w oparciu o książki będące zapisem ich kolejnych podróży.

Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; literatura podróżnicza; turystyka literacka; turystyka biograficzna; podróżopisarstwo; nisza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bachórz J., Kowalczykowa A. (red.), 1991, Słownik literatury polskiej XIX wieku (pojęcie: „podróż” w opracowaniu J.Kamionki-Straszakowej), Wyd. „Ossolineum”, Wrocław

Bernacki M., Pawlus M., 2002, Słownik gatunków literackich, Bielsko-Biała

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik matodyczny, Wyd. AWF Poznań

Butler R., 2000, Literary tourism, [w:] Jafari J. (red.), Encyklopedia of tourism, Londyn

Czapińska W., 2000, Magiczne miejsca literackiej Europy, Wyd. „Europa”, Wrocław

http://marketing.ebiznes.org.pl/nisza,produkt.htm, data dostępu: 17.12.2008 r.

Kapuściński R., 2003, Autoportret reportera, Wyd. „Znak”, Kraków

Literatura świata, 2007, Encyklopedia PWN, Warszawa

Multimedialna Encyklopedia Powszechna, 2003, PWN

Olinkiewicz E., Radzymińska K., Styś H., 1999, Słownik Encyklopedyczny – Język polski, Wyd. „Europa”, Wrocław

www.encyklopedia.interia.pl, data dostępu: 17.12.2008 r.

www.fiedler.pl, data dostępu: 7.12.2008 r.

Zmyślony P., 2001 Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego, „Problemy Turystyki”, nr 1-2, ss. 21-31


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Karolina Buczkowska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642