Pola bitewne dzisiejszego polsko-czeskiego pogranicza Dolnego Śląska w aspekcie turystycznym - wspólny produkt turystyczny?

Dagmara Chylińska

Abstrakt


Turystyka militarna, a zwłaszcza turystyka pól bitewnych, choć ma długą tradycję, uważana jest za niszową formę turystyki przeznaczoną dla „koneserów” doświadczeń turystycznych, specjalistów, pasjonatów militariów lub wręcz przeciwnie − za turystykę mało wymagającą, szkolną, przeznaczoną dla ogólnej lub patriotycznej edukacji młodzieży. Tymczasem potencjał turystyczny pobojowisk wydaje się być znaczenie większy: począwszy od możliwości obcowania z przestrzenią historyczną, rekonstrukcji i umiejętności czytania krajobrazu historycznego, odkrywania tajników militarnych strategii i taktyki będącej kluczem do zwycięstwa, identyfikacji z postaciami historycznymi, doświadczania empatii poprzez poznanie spersonalizowanego doświadczenia uczestników konfliktu, uczestnictwa w wydarzeniach odtwórstwa historycznego. Celem artykułu jest charakterystyka dziedzictwa batalistycznego pogranicza polsko-czeskiego Dolnego Śląska i jego turystycznego zagospodarowania w aspekcie możliwości stworzenia w oparciu o nie transgranicznego produktu turystycznego.

Słowa kluczowe


pola bitwy, turystyka pól bitewnych, wojna prusko-austriacka, wojny napoleońskie, pogranicze, Dolny Śląsk

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chylińska D., Kosmala G., 2011, „Krajobraz po bitwie”. Niewykorzystany potencjał turystyczny pól bitew na przykładzie wojen śląskich [w:] Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku - wybrane aspekty. Tom 2., praca pod red. Krzysztofa Widawskiego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 33-70

Czapliński M., Kaszuba E., Wąs G., Żerelik R., 2007, Historia Śląska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Czapliński W., Galos A., Korta W., 1990, Historia Niemiec, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków.

Dorr R., 1887, Der deutsche Krieg im Jahre 1866, Verlag von Neumann-Hartmann, Elbing

Kałuski S., 2012, Trójstyki granic państw jako przedmiot badań geograficznych [w: ] Problemy współpracy transgranicznej i kształtowania ponadkrajowych powiązań gospodarczych. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, Tom 28., praca pod red. Stanisława Cioka i Sylwii Dołzbłasz, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 93-101

Komorowski J., 2003, Naród powstaje, zrywa się burza...: pomniki i pamiątki wojny 1813 roku na Dolnym Śląsku, PTTK „Rotgryf”, Świdnica

Komorowski J., 2008, Naród powstaje, zrywa się burza...: pomniki i pamiątki wojny 1813 roku na Śląsku: nowe informacje i odkrycia, Bractwo Krzyżowców PTTK, Świdnica

Kukiel M., 1927, Wojny napoleońskie, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa

Malcki P., 2008, Wielka Armia Napoleona na Śląsku 1806-1807, WAW, Wrocław-Racibórz

Olczak M., 2004, Kampania 1813. Śląsk i Łużyce, Oppidum, Warszawa

Olejniczak A., Orawiec T., 2013, Opowieści napoleońskie Bolesławca, Gmina miejska Bolesławiec, Bolesławiec

Pysiewicz-Jędrusik R. Pustelnik A., Konopska B., 1998, Granice Śląska, Wydawnictwo „Rzeka”, Wrocław

Rejestr zabytków województwa dolnośląskiego, stan na 30.06.2013 r., dostępne na: http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/DLN-rej.pdf, 24.09.2013

Suchacki M., 2013, Od Custozzy do Loigny 1866-70. z dziejów wojen o zjednoczenie Niemiec i Prus, Wydawnictwo inforteditions, Tarnowskie Góry

Wrzesiński S., Braniewski E., 2013, Napoleon nad Bobrem i Kwisą. Szlakiem bitew, skarbów i zabytków wojny 1813, Agencja Wydawnicza CB, Warszawa

FortFan - pogranicze w ogniu, www.FortFan.eu

Komitet 1866, http://komitet.1866.cz/index.php

MonumNet, http://monumnet.npu.cz/monumnet.php

Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, http://muzeum-kupiectwa.pl/

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, http://www.radaopwim.gov.pl/
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.19

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Dagmara Chylińska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642