Waloryzacja turystyczno-kulturowa Miasta Koła i powiatu kolskiego

Agnieszka Główczyńska

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów oparta została na metodzieopracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami ceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Mikos v. Rohrscheidt A., "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", GWSHM Milenium, Gniezno, 2008


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Agnieszka Główczyńska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642