Kulinarne wojaże jako element turystyki kulturowej. Dziedzictwo kulinarne Górnego Śląska.

Agnieszka Matusiak

Abstrakt


Brak

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bell D., Valentine G., Consuming Geographes, London, Routledge 1997, [w:] A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008.

Curtis B., Pajaczkowska C., „Getting there”:Ravel, time and narrative, [w:] Red. G. Roberstson, M. Mash, L. Bird, B. Curtis, T. Putnam, Travellers Tales: Narratives of Home sand Displacement, London 1994, [w:] A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008.

Etnografia Polska, Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk ,Wrocław –Warszawa -Kraków 1961.

Gerlich M.G., Od uczty szlacheckiej do siemieniotki śląskiej, [w:] E. Łabońska, Śląska kucharka doskonała, Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego, Katowice 1989.

Gracz J., Sankowski T., Psychologia w rekreacji i turystyce, Poznań 2001.

Harley D., The Condition of Postmodernity, Oxford 1989, [w:] A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008.

Kowalczyk A., Turystyka kulinarna - ujęcie geograficzne, „Turyzm” 15/1-2, 2005.

Przecławski K., Socjologiczne problemy turystyki, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979.

Łabońska E., Śląska kucharka doskonała, Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego, Katowice 1989.

Maciejczek -Madej M. (red), Potrawy regionalne Wisły i Śląska Cieszyńskiego, Wisła 1996.

Szczotka S., Materiały do hodowli owiec w XVIII w. w państwie ślemieńskim na Żywiecczyźnie, 1949.

See A., Taste for Adventure. A Culinary Odyssey Around the World, New York 2001, [w:]

A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008.

Wieczorkiewicz A., Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008.

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Wojewodztwo_slaskie_a_Slask.png&filetimestamp=20080415223153

www.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1373&TabOrgID=1548&LangId=0&AnnouncementId=8607&ModulePositionId=1904.

www.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1368&TabOrgID=1533&LangId=0&AnnouncementId=5889&ModulePositionId=1894.

www.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1370&TabOrgID=1533&LangId=0&AnnouncementId=8861&ModulePositionId=1895

www.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1368&TabOrgID=1533&LangId=0&AnnouncementId=4640&ModulePositionId=1894

www.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1368&TabOrgID=1533&LangId=0&AnnouncementId=5889&ModulePositionId=1894.

Agnieszka Skorek, Katarzyna Kulińska-Pluta, pracownicy Zespołu GCI w ramach Referatu Przedsięwzięć Publicznych, Promocji Gminy i Gospodarki Gruntami, Historia Żareckich jarmarków, [w:] www.umigzarki.pl/index1.php?go=historia_zareckich_jarmarkow

www.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1373&TabOrgID=1533&LangId=0&AnnouncementId=9639&ModulePositionId=1893.

http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1516&LangId=0.

http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1327&LangId=0.

http://www.pascalbrodnicki.pl/about.


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Agnieszka Matusiak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642