Polska: największe muzeum fortyfikacji na wolnym powietrzu w aspekcie rozwoju turystyki kulturowej

Armin Mikos v. Rohrscheidt

Abstrakt


Dynamiczny rozwój turystyki obiektów militarnych, dokonujący się w Europie w ostatnich dziesiątkach lat, jak dotąd tylko w niewielkim stopniu dotyczy Polski. Tymczasem właśnie nasz kraj ma w tej dziedzinie bardzo znaczący potencjał. Jego wykorzystanie może uczynić z Polski w tym segmencie turystyki kulturowej nową, atrakcyjną destynację w skali światowej, tym samym zaś wprowadzić dziesiątki nowych miejscowości na mapę celów recepcji turystycznej. Może to przynieść tam właśnie znaczne korzyści ekonomiczne, istotne zwłaszcza w przypadku obszarów o niewielkiej jak dotąd skali inwestycji rozwojowych i o stosunkowo wysokim bezrobociu. Niniejszy artykuł stawia sobie za zadanie dokonanie krótkiego przeglądu obiektów i reliktów nowożytnych fortyfikacji na terenie Polski (z uwzględnieniem historycznego kontekstu ich powstania), ogólne zarysowanie aktualnego stanu zabytkowych umocnień i opieki nad nimi, wskazanie najważniejszych kierunków działań koniecznych dla ich turystycznego udostępnienia i wykorzystania oraz promocji, a także przedstawienie propozycji ogólnopolskiego szlaku tematycznego dla tego segmentu turystyki kulturowej, którego wątkiem wiodącym jest właśnie historyczna „architektura militaris”.

Słowa kluczowe


obiekty militarne, turystyka militarna, turystyka kulturowa obiektów militarnych, turystyka kulturowa, szlak obiektów militarnych, szlak polskich fortec

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Białuński G., (red.), 2003, Fortyfikacje jako atrakcje turystyczne, Wydawnictwo PWSZ w Giżycku, Giżycko

Bogdanowski J., 1996, Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, Wydawnictwo PWN, Warszawa-Kraków

Burk K., 1993, Die deutschen Landesbefestigungen im Osten 1919-1945, Osnabrück

Chodakowski W., 2003, Adaptacja Twierdzy Boyen i otoczenia dla potrzeb działalności turystycznej, [w:] Białuński G., (red.), Fortyfikacje jako atrakcje turystyczne, Giżycko, s. 89-9847 Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 2/2009 (Luty 2009)

Chorzępa J., 2007, Fortyfikacje, Wydawnictwo Carta Blanca, Warszawa.

Chylińska D., 2006, Formy ekspozycji i udostępnienia turystycznego obiektów militarno-wojskowych z czasów II wojny światowej. Rozwiązania polskie a praktyka europejska, [w:] Folia Turistica nr 17, Wydawnictwo AWF Kraków, s. 77-98.

Głuszek C., 2003, Aspekt turystyczny w ochronie i zagospodarowaniu zabytków XIX-wiecznej architektury militarnej, w: Białuński G., (red.), Fortyfikacje jako atrakcje turystyczne, Giżycko, s.135-148

Jakowlew W.W., Szmakow N.I., 2004, Fortyfikacja stała przed i w czasie I wojny światowej, Wydawnictwo Forteca, Przasnysz

Mikos v. Rohrscheidt A., 2006, Polska dla Turysty, Wydawnictwo KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo GWSHM Milenium, Gniezno

Molski P., 2003, Zasoby poforteczne w Polsce jako potencjał turystyczny, [w:] Białunski G., Fortyfikacje jako atrakcje turystyczne, Giżycko, s. 15-25

Mörz de Paula K., 1997, Der österreichisch-ungarische Befestigungsbau 1890-1914, Wien

Rogalski M., Zaborowski M., 1978, Fortyfikacja wczoraj i dziś, Wydawnictwo MON, Warszawa

Zabytki architektury obronnej. Ochrona, zagospodarowanie, zarządzanie, 2007, (red.) G. Bukal (materiały ogólnopolskiej konferencji pod tym samym tytułem, zorganizowanej w Srebrnej Górze w dniach 23-26 czerwca 2006), Wyd. ICOMOS Polska, Srebrna Góra.
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.194

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Armin Mikos v. Rohrscheidt

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642