Współczesny pielgrzym na szlaku do Santiago de Compostela

Kazimiera Orzechowska-Kowalska

Abstrakt


Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela znane jest od XI w. W okresie średniowiecza powstało wiele traktów, którymi do relikwii św. Jakuba peregrynowali mieszkańcy z całej Europy. Spadek znaczenia sanktuarium nastąpił w XV/XVI w. Powtórny renesans pielgrzymowania do Composteli widoczny jest od XX w. Wielka w tym zasługa papieża bł. Jana Pawła II. Obecnie tysiące ludzi podejmuje trud wędrowania, aby wzorem poprzedników przeżyć spotkanie z Bogiem, poznać siebie samego, otaczającą człowieka przestrzeń. Motywy, którymi kierują się w swojej peregrynacji są różnorodne i trudne do interpretacji. W artykule przedstawiono pilotażowe wyniki badań ankietowych pielgrzymów, którzy dotarli do Composteli w 2011 r.

Słowa kluczowe


pielgrzymowanie; sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela; ruch pielgrzymkowy na Camino de Santiago; pielgrzym na szlaku do relikwii św. Jakuba

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alsina F.L., 2003, Santiago, una ciudad para el Apostol, [w:] Santiago – la Europa del Peregrinaje, Lungwerg, Barcelona

Burdziej S., 2005, W drodze do Santiago de Compostela: portret socjologiczny, Nomos, Kraków

Dyduch M., 2005, Pielgrzymowanie do sanktuariów w świetle przepisów kościelnych, [w:] B.

Domański, S. Skiba (red.), Geografia i sacrum, t.1, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków

Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania. Sanktuaria i pielgrzymki, 2003, cz. II, rozdz. 8, Pallottinum, Poznań

Ferfet K., 2008, Ewolucja motywacji podróży religijnych na przykładzie Camino de Santiago, [w:] M. Kazimierczak (red.), W kręgu humanistycznych refleksji nad turystyka kulturową, AWF, Poznań

Jackowski A., 2000, Leksykon. Szlaki Pielgrzymkowe Europy, Znak, Kraków

Jackowski A., 2003, Święta przestrzeń świata, UJ, Kraków

Jan Paweł II, 2011, Akt Europejski, Czuwajmy, Więcławice Stare

Kołaczkowski-Bochenek A., 2009, Nie idź tam człowieku! Santiago de Compostela, WAM, Kraków

Manikowska H., 2008, Jerozolima-Rzym-Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza, seria Monografie-Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, UW, Wrocław

Ohler N., 2000, Życie pielgrzymów w średniowieczu. Między modlitwą a przygodą, WAM, Kraków

Orzechowska-Kowalska K., 2010, Camino de Santiago – szlak pielgrzymkowy czy kulturowy?, [w:] M. Kazimierczak (red.), Współczesne podróże kulturowe, AWF, Poznań

Orzechowska-Kowalska K., 2008, Europejski Szlak Pielgrzymkowy Rady Europy nośnikiem wybranych wartości kulturowych, [w:] Komercjalizacja turystyki kulturowej, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wrocław

Różycki P., 2008, Motywy pielgrzymowania na drogach św. Jakuba, [w:] A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.), Drogi św. Jakuba w Polsce, stan badań i organizacja, Czuwajmy, Kraków

Strzelecka M., 2011, Camino de Santiago. Antropologiczna analiza współczesnego pielgrzymowania, UAM, Poznań

Sury B., 2011, Droga Europy – Camino de Santiago jako element integracji Europejskiej. Profil pielgrzyma do Santiago de Compostela w Roku Jakubowym 2010, [w:] A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.), Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu Drogi Św. Jakuba, Czuwajmy, Kraków

Witkowska A., 2002, Wezwanie św. Jakuba Większego Apostoła w diecezji krakowskiej w średniowieczu, [w:] R. Knapiński (red.), Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie Środkowo-Wschodniej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Kazimiera Orzechowska-Kowalska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642