Questing jako innowacja w turystyce kulturowej

Aneta Pawłowska

Abstrakt


Questing jako forma zwiedzania oraz metoda w edukacji regionalnej został zastosowany po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 90. XX w. W Polsce questing i szlaki questingowe są rozwiązaniem stosunkowo nowym. Na szerszą skalę opracowywane są od 2011 r., kiedy zrealizowano projekt unikatowego produktu turystycznego w województwie świętokrzyskim pt. „Bałtów – polska stolica questingu”. Celem artykułu jest przedstawienie questingu jako innowacyjnego rozwiązania dla turystyki kulturowej w Polsce, tworzonego w oparciu o dziedzictwo kulturowe, zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. W formie przeglądowej odwołano się do teoretycznych założeń dotyczących questingu opracowanych przez Delię Clark i Stevena Glazera, inicjatorów rozwoju questingu i tworzenia szlaków questingowych w Stanach Zjednoczonych. Powstanie kulturowych i historycznych szlaków questingowych w Polsce, których obecnie jest ok. 200, stanowi dobry przykład wielostronnej współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego, tak istotnego dla rozwoju turystyki kulturowej.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agencja Public Relations Planet PR, 2011, Strategia rozwoju produktów turystycznych Partnerstwa www.nadczarnaipilica.pl/data/file/projekt%20wspolpracy/Strategia_rozwoju_produktu_ver.02_-_04.20111.pdf (data dostępu 22.04.2013 r.)

Bałtów – polskie zagłębie questingu [w:] Serwis internetowy Questing www.baltow.questing.pl/bez-kategorii/baltowpolskie-zaglebie-questingu (data dostępu 30.11.2013 r.)

Christin D., Buttner C., Repp N., 2012, CachedSensing: Exploring and documenting the environment as a treasure hunt (Conference Paper), [w:] Proceedings – Conference on Local Computer Networks, LCN 2012, 37th Conference on Local Computer Networks Workshops, LCN Workshops 2012, ss. 973-981

Chwiszczuk A., 2008, Jak powstał pierwszy quest w Polsce?, [w:] Zaręba D., Ekoturystyka I odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk, Wyd. Fundacja Fundusz Partnerstwa Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków, ss. 20-21

Clark D., Glazer S., 2004, Questing. A Guide to Creating Community Treasure Hunts, University Press of New England, Lebanon.

Craighead J., Promoting Cultural Heritage without much cash in the cache: A case for Geocaching (Conference Paper), [w:] 15th Americas Conference on Information Systems 2009, AMCIS 2009, s. 1792

Glazer S., 2001, 89 Treasure Hunts in the Upper Valley, Vital Communities, White River Junction

Glazer S., 2004, Valley Quest II: 75 More Treasure Hunts in the Upper Valley, Vital Communities, White River Junction

Glazer S., 2008, Best of Valley Quest, Vital Communities, White River Junction

Gołoś G., 2013, Questing i gry terenowe jako atrakcyjne rekreacyjno-edukacyjne formy aktywności na terenach leśnych, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 34, nr 1, ss. 76-82

Hjalager A.-M., 2010, A review of innovation research in tourism, Tourism Management, 31, nr 1, ss. 1-12

Ihamäki P., 2012a, Fare tale orienteering: Developing art word by letterboxing event, Tourismos, 7, nr 1, ss. 253-268

Ihamäki P., 2012b, Geocachers: The creative tourism experience, Journal of Hospitality and Tourism Technology, 3, nr 3, ss. 152-175

Jagusiewicz A., Byszewska-Dawidek M., 2010, Turystyka wiejska w 2010 roku i założenia jej rozwoju, Wyd. Instytut Turystyki, Warszawa

Faracik R., Pawlusiński R., 2008, Usługi i zagospodarowanie turystyczne, [w:] Kurek W. (red.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, ss. 142-195

Florys K., Kazior B., 2011, Badanie obszaru LGR w zakresie możliwości wdrożenia questingu na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia, Wyd. Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Kraków

Kaczmarek A., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź

Kazior B., 2008a, Questing – nowa metoda odkrywania dziedzictwa miejsca, [w:] Zaręba D., Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk, Wyd. Fundacja Fundusz Partnerstwa, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków, ss. 17-21

Kazior B., 2010b, Questing – odkrywanie dziedzictwa miejsca, [w:] Fedas M., Florys K., Poszukiwanie skarbów na greenways, Wyd. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków, ss. 3-7

Likhtarovich K., Szustka K., 2013, Questing – wyprawy odkrywców jako nowa forma aktywnej edukacji plenerowej w lasach i na terenach przyrodniczo cennych, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 34, nr 1, ss. 319-327

Mikos von Rohrscheidt A., 2008a, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Millenium, Gniezno

Mikos von Rohrscheidt A., 2008b, Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, Turystyka Kulturowa www.turystykakulturowa.org, 2, ss. 17-31

Osiadacz J., 2012, Innowacje w sektorze usług – przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk, Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa

Puczko L., Ratz T., 2007, Trailing Goethe, Humbert, and Ulysses; Cultural Routes in Tourism, [w:] Richards G. (red.), Cultural tourism, Global and Local perspectives, The Haworth Hospitality Press, Nowy Jork, ss. 131-148

Stasiak A., 2011, Wieś jako obszar turystyki społecznej, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, 288, 64. ss. 19-32

Sikorska J., 2012, Questing – nowy sposób na poznanie swojego regionu [w:] Serwis internetowy National Geographic www.national-geographic.pl/aktualnosci/pokaz/questing-nowy-sposob-na-poznanie-swojego-regionu/ (data dostępu 30.11.2013 r.)

Vartiainen T., Tuunanen T., 2013, Co-creation of value for IT-enabled services: A case of geocaching (Conference Paper), [w:] Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences 2013, 46th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS 2013, ss. 1093-1102

Walas B. (red.), 2011, Marketingowa Strategia Polski w Sektorze Turystyki w latach 2012 – 2020, Wyd. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa

Warcholik W., Leja K., 2012, Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 126, Studia Geographica III, ss. 87-97

Wilczyński Ł, 2011a, Questing – nowy trend w turystyce, [w:] Włodarczyk B., Krakowiak B., Latosińska J., Kultura i turystyka. Wspólna droga, Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, ss. 53-59

Wilczyński Ł., 2011b, Questing™, czyli jak skutecznie wypromować swój region w oparciu o współpracę lokalnej społeczności, Agencja Public Relations Planet PR www.festiwalpromocji.pl/fileadmin/user_upload/PLANETPR_questing_Jablon_31.03.11.pdf (data dostępu 22.04.2013 r.)

Serwis internetowy Best Quest www.bestquest.pl (data dostępu 30.11.2013 r.)

Serwis internetowy Questing www.questing.pl (data dostępu 30.11.2013 r.)

Serwis internetowy Questing www.questing.pl/wp-content/uploads/2012/10/baltow-front.jpg

(data dostępu 30.11.2013 r.)

Serwis internetowy Wyprawy Odkrywców www.questy.com.pl (data dostępu 30.11.2013 r.)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Aneta Pawłowska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642