Jak połączyć siły i wiedzę, aby zrealizować wiarygodne , wieloaspektowe badania stanu turystyki kulturowej w Polsce?

Przemysław Buryan

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności  i wagi problemów.

 

Podane w ostatniej edycji forum odpowiedzi pokazały, że dysponujemy sporą ilością danych na temat rzeczywistej wielkości ruchu turystyki kulturowej, aczkolwiek fragmentarycznych i pochodzących z różnych miejsc. Mając dostęp tak do placówek akademickich, jak i do biur podróży czy bezpośrednio do uczestników ruchu turystycznego, moglibyśmy uzyskać obiektywne reprezentatywne dane. W związku z tym chciałbym kontynuować zaczętą przez dr hab. M. Nowackiego dyskusję i zapytać Państwa, czy i jak możemy połączyć siły i wiedzę, aby zrealizować wiarygodne, wieloaspektowe badanie stanu turystyki kulturowej w Polsce? Reprezentujemy różne regiony kraju i wspólnie możemy dokładnie przyjrzeć się temu problemowi, nie tylko interesującemu każdego z nas, ale i istotnemu dla polityki turystycznej kraju.


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Przemysław Buryan


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642