Możliwości i konieczność rozwoju turystyki polonijnej na Cyprze w oparciu o historię podróży i życie Polaków na wyspie. Projekty tras turystycznych.

Karolina Buczkowska, Ewa Pajsert

Abstrakt


Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na bogactwo polskich pamiątek (materialnych i duchowych) na Cyprze, który od zawsze fascynował podróżników i turystów, w tym także naszych rodaków. Autorki artykułu uznały więc za stosowne zwrócenie uwagi na istniejącą możliwość rozwoju na wyspie turystyki etnicznej, którą można też nazwać sentymentalną, nostalgiczną, „poszukiwania korzeni”, turystyką diaspor – tu: polonijną, czy „powrotów do źródeł”. W wyniku przeprowadzonej kwerendy, w artykule zawarto informacje na temat podróży i emigracji Polaków na Cypr na przestrzeni wieków oraz życia i działalności współczesnej Polonii, a także podjęto się rozwinięcia powszechnie funkcjonującej definicji turystyki polonijnej. Artykuł zamyka propozycja kilku siedmiu różnych tras turystycznych i ramowych programów wycieczek śladami Polaków po Cyprze.

Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; turystyka etniczna; turystyka sentymentalna; turystyka polonijna; Cypr; trasy turystyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cypr, Cypryjska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2002

Cypr. 10 tys. lat historii i cywilizacji, Cypryjska Organizacja Turystyczna, Nikozja 2005

Dubin M., Przewodnik Pascala – Cypr, Wyd. „Pascal”, Bielsko-Biała 2006

Encyklopedia PWN, Wyd. PWN, Warszawa, 2006

Knopek J., Polacy w Grecji. Historia i Współczesność, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1997b

Knopek J., Przemiany zbiorowości polonijnej w Grecji, [w]: Meandry cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne, pod red. A. Chodubskiego, Toruń 1996b

Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM

Milenium, Gniezno 2008

Peszkowski Z., ABC Polonii świata, Orchard Lake 1985

Radziwiłł „Sierotka” M.K., Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu 1582-1584, opr. L. Kukulski, Warszawa 1962

Warszyńska J., Geografia turystyczna świata, Wyd. PWN, Warszawa 2001

Chrysanthou M., Próżne rozważania spod cypryjskiej palmy, Nikozja 2004

Chrysanthou M., Ślady polskie na Cyprze, Nikozja br

Georgiou M., Polacy na Cyprze, Nikozja br

Georgiou M., Polaków portret własny, Nikozja 2005

Gevaergi D., Polaków portret własny, czyli nasi rodacy na Cyprze, Nikozja 2006

Maliszewski D., Polacy na wyspie Afrodyty, Nikozja br

Tekeli-Savvopoulou U., Na tropach historii Polaków na Cyprze”, Nikozja 2006

Tekeli-Savvopoulou U., Dni polskie na Cyprze, Nikozja 2004

Knopek J., O polskich podróżnikach po starożytnym świecie, „Wiedza i życie”, 1997a, nr 7

Knopek J., Polacy na Półwyspie Greckim w XVIII w., „Kurier Ateński”, 1996a, nr 322

http://www.cypr.info.pl

http://www.cypryjskopolskie.org/

http://www.malwacypr.org

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cypr


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Karolina Buczkowska, Ewa Pajsert


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642