Religia jako przedmiot poznawczych zainteresowań turysty. Analiza fenomenu i oferty kulturowej turystyki religijnej

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


W kontekście aktualnego stanu dyskusji nad turystyką religijną w Polsce autor uzasadnia potrzebę odrębnego badania poznawczo ukierunkowanej aktywności turystycznej odnoszącej się do miejsc i wydarzeń związanych z wierzeniami, nie wynikającej wprost z postawy religijnej i nie uprawianej jako element praktykowania wiary. Na podstawie licznych przykładów aktywności turystycznej i oferty tego rodzaju dokonana zostaje analiza typowych destynacji oraz charakterystyki oferty tej formy turystyki kulturowej. Wskazane są także potencjalne pola badań oraz problemy wymagające kompleksowych rozwiązań w odniesieniu do tego segmentu turystyki kulturowej.

Słowa kluczowe


turystyka religijna; turystyka kulturowa; pielgrzymki; turystyka edukacyjna

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Bader M., Hopfinger H., 2012, Religious Tourism in Jordan: Mutual understanding and dialogue or separation and segregation in the country’s holy places? [in:] H. Hopfinger, et al., (ed.): Kulturfaktor Spiritualität und Tourismus, Erich Schmidt V., Berlin, p. 143–156

Banaszkiewicz M., 2010, Chodit pod Bogom – pielgrzymowanie a turystyka religijna we współczesnej kulturze prawosławnej Federacji Rosyjskiej, [in:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk (ed.) Turystyka religijna, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, p.171–179

Bartosz A., 2002, Żydowskim szlakiem po Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Begegnungen, die berühren, 2011, Ed and Publ. Marketing-Gesellschaft Oberlausitz - Niederschlesien MGO, Zittau

Buczkowska J., Malchrowicz E., 2011, Współczesne znaczenie hiszpańskich fiest religijnych w opinii młodych polskich turystów i mieszkańców Hiszpanii, [in:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk (ed.) Turystyka religijna. Zagadnienia Interdyscyplinarne., Szczecin, p.111–125

Hey S., 1998, Gottes Häuser: Mehr Touristen als Christen. Über dieTouristiosche Nutzung von Kirchen, „Aus Evangelischen Archiven“, No. 38, p.75–91

Hopfinger H. Pechlaner H.,Schön S., Antz Ch.(ed.), 2012, Kulturfaktor Spiritualität und Tourismus, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2012

[EICR 2012] – Impact of European Cultural Routes on SMEs’ innovation and competitiveness (Study), 2012, European Institute of Cultural Routes

Indians Keep The Faith: Religious Tourism Booms in India (Report), 2004, India Brand Equity Fundation, Gurgaon

Jackowski A., 1991, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa

Informe estadístico Ano 2011, Oficina del Peregrino, Santiago de Compostela (report)

Jackowski A., 2010, Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie, [in:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk (ed.) 'Turystyka Religijna. ZNUS No. 647, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, p. 17–31

Lois Gonzalez E.C., 2012, The Way to Santiago today: a multicultural Debate, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak (ed.), Turystyka i kultura: wspólne korzenie, ROTWŁ, Łódź, p. 179–197

Mariański J., 2006, Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, KUL, Lublin

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Mikos v. Rohrscheidt A., 2009, Podróże studyjne jako klasyczna forma turystyki kulturowej, [in:] Buczkowska K., Mikos v. Rohrscheidt, A., (ed.), Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF Poznań, p. 119–156

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010a, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Mikos v, Rohrscheidt A., 2010b, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Second edition; expanded and supplemented, KulTour.pl Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, Faktyczna dostępność turystyczna obiektów sakralnych jako problem turystyki religijnej w Polsce, article, p. 23, [in:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk (ed.) Turystyka Religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, ibid. p. 35–57

Różycki P., 2008, Motywy i cele uprawiania turystyki religijnej na przestrzeni dziejów chrześcijaństwa, [in:] Z. Dziubiński (red.), Humanistyczne aspekty sportu i turystyki, AWF, SALOS, Warszawa, p. 212–218

Różycki P., 2009, Turystyka religijna i pielgrzymkowa, [in:] K. Buczkowska, A, Mikos v. Rohrscheidt, Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF, Poznań, p. 157–174

EICR 2010, European Institute of Culture Routes (Luxembourg), The European Route of Cistercian Abbeys: The monastic influence (guidance)

Charte européenne des Abbayes et sites cisterciens, [Charte, www 2012], www.cister.net

Ostrowski M., 1996, Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu człowieka. Aspekt moralno-kulturalny ze szczególnym uwzględnieniem aspektów turystyki, PAT, Kraków

Richards, G, Fernandes C., 2007, Religious tourism in northern Portugal, [in] G. Richards, (ed.) Cultural tourism: global and local perspectives, Haworth Press, Binghampton, p. 215–238

Smith V.L., 1992, Introduction: The Quest in Guest, “Annals of Tourism Research”, No. 19 (vol. 1), p. 1–17

Steinecke A., 2007, Kulturtourismus. Marktstrukturen, Fallstudien, Perspektiven, Oldenbourg, München-Wien

Timothy D.J., Olsen D.H., 2006, Tourism, religion and spiritual journeys, Routledge, Oxford

Vukonic B., 1996, Tourism and Religion, Wyd. Pergamon, Oxford

Wege zu Luther in Wittenberg, 2011 (thematic guide), Lutherforum, Weimar

Wiłkońska A., 2010, Turystyka religijna – między sacrum a profanum, [in:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk (ed.) Turystyka religijna, ibid. p. 60–68

Ecco Travel, 2012, Katalog 2012/2013, Issued by: Ecco Holiday, Sp. z.o.o., Poznań

Alfa Star, 2012, Czas na urlop (katalog 2012), Issued by: Alfa Star Biuro Podróży, Radom

Biblische Reisen, 2004, Kulturen erleben, Menschen begegnen, Issued by: Biblische Reisen GmbH, Klosterneuburg

Ikarus Tours, 2012, Ferne Welten, Studien und Erlebnisreisen. Afrika/Europa, Issued by: Ikarus Tours GmbH, Königstein

Jewish Culture Tours, 2011, Programm 2011, Issued by: JCT, Forch, Schweiz

Marco Polo, 2006, Meine Entdeckung (Catalogue for individual journeys), Issued by: Marco Polo Reisen, München

Dr. Tigges, Europa Entdecken, Katalog 2012

KulTour.pl, 2010, (Catalogue), Issued by: KulTour.pl, Poznań

Reisedienst, 2001, (catalogue), Issued by: Reisedienst Feldkircher Pilgerfahrten, Feldkirch

Studiosus, IntensiverLeben, 2007, (catalogue of study and thematic tours), Studiosus Reisen GmbH, München,Travel Projekt, 2012, Polen. Reisepakette für Gruppen, 2012

Treffpunkt Polen, Katalog 2012, Issued by:Jan-Pol, Incoming Tour Operator, Kraków

[Abbayes, www 2012] – Normandy Abbeys’ Route: www.abbayes-normandes.com

[Augustinerkloster, www 2012] – Educational centre in Erfurt. www.augustinerkloster.de

[Cistercian Way, www 2012] – Cistercian Way in Wales http://cistercian-way.newport.ac.uk

[Dr. Tigges, www. 2012], Tour operator’s website: www.drtigges.de/reisen/285T033

[FODŻ, www 2012] – Foundation for the Preservation of Jewish Heritage: www.fodz.pl, at that website: Chassidic Route: http://fodz.pl/?d=5&id=32&l=pl

[KulTour.pl, www 2012] – KulTour.pl – Travel Agency, www.kultour.pl

[Semana S. Traveller, www. 2012], individual program for the Holy Week in Seville: www.seville-traveller.com/holy-week-seville.html

[Studienreisen, www 2012] – joint website of tour operators organizing study tours (www.studienreisen.de), at that website: studienreise_89861

[Via-Sacra, www, 2012] interactive site of the route at a website of a regional tourist organization www.oberlausitz.com/ferien/kulturell/via-sacra/de

[Wege zu Luther, www 2012] – (website of the association and project) www.wege-zu-luther.de


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Armin Mikos von Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642