Kulturowe zjawiska efemeryczne jako walor dla turystyki. Przykłady z krajów Sahelu

Sylwia Kulczyk

Abstrakt


W artykule przedstawiono problem znaczenia kulturowych zjawisk efemerycznych dla turystyki. Zmienność krajobrazu kulturowego w czasie leży u podstaw jego atrakcyjności dla turystyki, jednakże dynamika zjawisk zachodzących w krajobrazie rzadko jest brana pod uwagę przy określaniu walorów turystycznych. Prezentowany artykuł zwraca uwagę na potrzebę opracowania metodyki tego typu ocen.
Jako cechy różnicujące pozycję zjawisk efemerycznych jako waloru turystycznego wskazano ich częstość, regularność oraz trwałość. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładami z krajów Sahelu (Mali, Niger, Burkina Faso). W wybranej strefie krajobrazowej kulturowe zjawiska efemeryczne są szczególnie istotnym walorem dla turystyki. Jako przykład zjawisk częstych i regularnych omówiono targi, zaś jako przykład zjawisk rzadkich i regularnych – różnego rodzaju święta i festiwale. Zwrócono również uwagę na problem zmian charakteru omawianych zjawisk zależnie od stopnia i sposobu ich wykorzystania na potrzeby turystyki.

Słowa kluczowe


zjawiska efemeryczne; krajobraz kulturowy; Sahel; turystyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brassley P., 1998, On the unrecognized significance of the ephemeral landscape, Landscape Research, 23(2), s. 119-132

Buchalik L., 2011, Dogon ya gali, dawny świat Dogonów, Muzeum Miejskie w Żorach

Deneve R.,1994, Sahel, Sahel. A Controversial Vision, IUCN, Gland, Cambridge

Festival au Désert, http://www.festival-au-desert.org (dostęp z dn. 28.01.2013)

Goodwin H., 2011, Taking Responsibility for Tourism, Goodfellow Publishers, London

Granö J. G., 1997, Pure Geography, red. O. Granö, A. Paasi, tłum. M. Hicks, John Hopkins University Press, Baltimore

Jackowska M., 2007, La Cure Salee – śmierć tradycji, http://afryka.org/afryka/la-cure-salee---smierc-tradycji,news/, data wejścia 12.02.2012

Kowalczyk A. (red.), 2010, Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją i nowoczesnością, [w:] Kowalczyk A. (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, WGiSR UW, Warszawa, s. 9-58

Kozak M., 2008 Koncepcje rozwoju turystyki, Studia Regionalne i Lokalne, 1, s. 38-59

Krukowska R., Krukowski M., Skowronek E., 2010, Wpływ użytkowania rekreacyjnego na przemiany krajobrazu gminy Włodawa w latach 1980-2005, Problemy Ekologii Krajobrazu, XXVII, s. 217-223

Kulczyk S., Bajtyngier A., 2012, Świadomi i pomocni. W stronę odpowiedzialnej turystyki. Przykłady z Nigru i Sierra Leone, PAH, Warszawa

Łapott J., 2012, Dogonowie z Mali – społeczność tradycyjna w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Plit F., 2011, Krajobraz kulturowy – czym jest?, WGiSR UW, Warszawa

Scholze M., 2009, Moderne Nomaden und Fliegende Händlern: Tuareg und Turismus in Niger, LIT Verlag, Berlin

Terkenli T.S., 2005, Human Activity in Landscape Seasonality: The Case of Tourism in Crete, Landscape Research, 30 (2), s. 221-239

UNESCO, Tentative lists, http://whc.unesco.org/en/tentativelists (dostęp z dn. 28.01.2013)

UNESCO, World Heritage List, http://whc.unesco.org/en/list (dostęp z dn. 28.01.2013)

UNWTO, Compendium of tourism statistics, Data 2006 – 2010, Madrid 2012

Walther O., Renaud T., Kissling J., 2008, Heaven on Earth? The development of tourism in the Dogon Country and the Hombori Mountains (Mali), Articulo - revue de sciences humaines, 4, http://articulo.revues.org/index417.html, data wejścia: 20.03.2012

Wojciechowski K., 2010, Wartości i walory krajobrazów przemijających i efemerycznych, [w:] Chylińska D., Łach J. (red.), Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 43-49

Zierhoffer A. (red.),1967, Geografia Powszechna, t. IV, PWN, Warszawa
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.210

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Sylwia Kulczyk

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642