Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote (Hiszpania)

Andrzej Kowalczyk

Abstrakt


Zgodnie z holistycznym podejściem do otaczającej człowieka rzeczywistości, przyroda i kultura stanowią continuum. Podejście takie jest bliskie zarówno fenomenologii, jak i koncepcji turystyki zrównoważonej. Jednym z najlepszych przykładów obszaru, który od kilku dekad rozwija się zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, jest Lanzarote na Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania). Wśród osób, które nie dopuściły do rozwoju na wyspie turystyki masowej był César Manrique. Po powrocie w 1968 roku ze Stanów Zjednoczonych zorganizował on grupę intelektualistów, którzy rozpoczęli kampanię na rzecz zachowania wyjątkowego, wulkanicznego, krajobrazu wyspy. Od połowy lat 60. do swojej śmierci (w 1992 roku) César Manrique, będąc architektem, przygotował szereg projektów, które obecnie są głównymi atrakcjami turystycznymi na Lanzarote. Jednym z jego projektów jest zespół jaskiń lawowych Jameos del Agua. Projektując Jameos del Agua, podobnie, jak i inne obiekty (punkt widokowy Mirador del Rio, restaurację „El Diablo” w Montans de Fuego, Jardín de Cactus w Guatiza itp.) César Manrique – który był twórcą oryginalnej ideologii estetycznej mającej za podstawę filozofię sztuka-przyroda/przyroda-sztuka – wprowadził w życie swoje idee. Dzięki temu Jameos del Agua jest nie tylko jednym z ważniejszych miejsc na Lanzarote odwiedzanych przez turystów, ale także bardzo dobrym przykładem uwzględnienia w architekturze i planowaniu zagospodarowania turystycznego continuum przyroda-kultura.

Słowa kluczowe


zasoby przyrodnicze; atrakcje kulturowe; fenomenologia; Lanzarote; César Manrique

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Acosta Rodriguez J.-E., 2007, Los impactos territoriales del turísmo en la isla de Lanzarote, Departamento de Geografia, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Diciembre 2007, maszynopis pracy doktorskiej

Afluencia a los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote según centro. Evolución (1982-2012), http://www.datosdelanzarote.com/itemDetalles.asp?idFamilia=26&idItem=3242 (05.02.2013)

Afluencia a los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote. Afluencia según mes (2012). Comparación con 2011, http://www.datosdelanzarote.com/itemDetalles.asp?idFamilia=26&idItem=5160 (05.02.2013)

Annuario estadístico de Lanzarote 2010, Centro de Datos, Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 2011

Balance de las recursos contra Licencias Urbanísticas interpuestos por el Cabildo de Lanzarote (2000-2008). La defensa „activa” del Modelo de Desarrollo Turístico establecido en el PIOT, Cabildo de Lanzarote, Consejo Reserva Biosfere – Sesión del 11-6-2008, Arrecife

Betancort García B., Fernández Manchado H., 2002, Determinantes de la competitividad de un destino turístico : los casos de Puerto del Carmen, Costa Teguise y Playa Blanca, Departamento de Economiá y Dirección de Empresas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Julio 2002, maszynopis pracy dyplomowej

Chmurzyński J. A., 1990, Natura-kultura: opozycja czy koniunkcja?, Kosmos, 39, 1, ss. 77-96

Gil Páez E., 2004, Evolución del suela con destino turístico, Plan Insular y su Revisión, Cabildo de Lanzarote, Arrecife, http://www.cabildodelanzarote.com/Uploads/doc/20070308154727845.pdf, 10.09.2012)

Inskeep E., Kallenberger M., 1992, An integrated approach to resort development. Six case studies, World Tourism Organization, Madrid

Jędrysiak T., 2008. Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, [w:] Kowalczyk A. (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, seria „Geografia Turyzmu”, 1, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, ss. 8-57

Kowalczyk A., 2010a, Wprowadzenie, [w:] Kowalczyk A. (red.), Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 9-19

Kowalczyk A., 2010b, Turystyka geologiczna (geoturystyka), [w:] Kowalczyk A. (red.), Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 96-126

Kowalczyk A., 2012, Zasoby kulturowe i walory kulturowe – próba ustalenia znaczenia tych pojęć, [w:] Włodarczyk B., Krakowiak B. (red.), Kultura i turystyka – wspólne korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, ss. 17-33

Kurek W., Mika M., 2007, Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [w:] Kurek W. (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 11-49

Merleau-Ponty M., 2001, Fenomenologia percepcji, Fundacja Aletheia, Warszawa, tłum. M. Kowalska i J. Migasiński

Official guide to the Centres of Art, Culture and Tourism of Lanzarote, 2008, Centros de Arte, Cultura y Turismo, Cabildo de Lanzarote, Arrecife

Palewski B., 2012, Dzieło Césara Manrique, http://www.architekturakrajobrazu.info/przestrze-miejska/141/3266-dzieo-cesara-manrique (05.02.2013)

Wilkens H., Parzefall J., Iliffe T. M., 1986, Origin and age of the marine stygofauna of Lanzarote, Canary Islands, „Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum und Institut”, Band 83, 1986 (November), 223-230

Zamora Cabrera A., 2008, La artelización de Lanzarote, Tesina del Master de Auquitectura del Paisaje, Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, maszynopis pracy magisterskiej
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.211

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Andrzej Kowalczyk

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642