Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów

Adam Pisarek

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gomóła A., 2007, Historia kultury polskiej jako historia dziedzictwa, [w:] Gomóła A., Dutka E., Wiedza o kulturze w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Jaworski E., Kosowska E., 2007, Wiedza o regionie w perspektywie antropologii kulturowej, [w:] Gomóła A., Dutka E., Wiedza o kulturze w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Konieczka-Śliwińska D., Herkt M., Pernak R. (red.), 2012, Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań

Morgan L.H., 2009, Społeczeństwo pierwotne, tłum. A. Bąkowska, [w:] Nowicka E. Głowacka-Grajper (red.), Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, PWN, Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Adam Pisarek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642