Zainteresowanie seniorów turystyką oraz ich udział w turystyce kulturowej

Piotr Kociszewski

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności  i wagi problemów.

 

Żyjemy w świecie, który zmienia się i przeobraża na naszych oczach, także w kwestii demograficznej. Istotnym elementem rewolucji demograficznej jest intensywne starzenie się ludności, które pociąga za sobą problemy i wyzwania niemal we wszystkich obszarach życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Jednocześnie to właśnie w osobach starszych dostrzega się potencjalnych konsumentów usług, w tym także usług turystycznych. Naturalne może wydawać się zainteresowanie seniorów właśnie turystyką kulturową, ze względu na jej szerokie spektrum oraz dostępność.
Czy z Państwa perspektywy (badań, doświadczenia organizacji turystyki, obserwacji) da się dostrzec realne zainteresowanie seniorów turystyką? Czy można mówić o czynnym udziale seniorów - w szeroko pojętej - turystyce kulturowej? W jakich jej formach turyści seniorzy w Waszej opinii uczestniczą najchętniej? Czy można zaobserwować częstsze niż przed kilku-kilkunastu laty dostrzeganie tej grupy wiekowej ze strony organizatorów i dedykowanie jej konkretnych produktów i oferty? Na jakie elementy należy zwracać uwagę konstruując ofertę turystyki kulturowej dla osób starszych?


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Piotr Kociszewski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642