Natura, Święty Mikołaj czy tajemniczy lud Saami. Trendy i kierunki rozwoju turystyki w Finlandii

Anna Maria Urbaniak

Abstrakt


Podjęty w niniejszym artykule temat skupia się na prezentacji i omawianiu dwóch zagadnień. Po pierwsze turystyki kulturowej, po drugie Finlandii jako destynacji. W obu przypadkach można mówić o pojawieniu się na początku XXI wieku wyraźnego trendu skupiającego uwagę w pierwszym przypadku na formie podróżowania jaką jest turystka kulturowa, a w drugim na Skandynawii jako terenie nieznanym, nieodkrytym i wciąż jeszcze niedocenionym przez turystów. Obserwując rosnące grono zwolenników podróży kulturowych i wzrost zainteresowania eksplorowaniem krain północnych należałoby przyjrzeć się głębiej kierunkowi w jakim zmierza kulturowe odwiedzanie Skandynawii. Ten obszar tematyczny jest na tyle rozległy i jednocześnie wart wnikliwego przeanalizowania, że postanowiono zająć się poszczególnymi krajami oddzielnie. W tym tekście zaprezentowane zostały kierunki rozwoju turystyki kulturowej w Finlandii, trendy, obiekty zainteresowań odwiedzających oraz obszary działań promocyjnych organizacji turystycznych działających w tym kraju.

Słowa kluczowe


Finlandia; turystyka; kultura; atrakcje turystyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Kraków: Albis, 2000

Brown J., Sinclair M., 1993, Finlandia, Bielsko Biała: Pascal

Finlandia w faktach, 2003, Helsinki: Otava Sa Helsinki

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2012, Produkt turystyczny- pomysł, organizacja, zarządzanie, Warszawa: Wydawnictwo Ekonomiczne

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał i perspektywy, Poznań: KulTour.pl

http://www.arcticsnowhotel.fi

http://www.faroe.pl

http://muumilaakso.tampere.fi/?lang=en

http://www.muumimaailma.fi

http://www.santaclausvillage.info

http://www.visithelsinki.fi/en/events-in-helsinki/helsinki-spring-light-chamber-music

http://www.visitfinland.com

http://www.myscandynavia.eu/helsinki-swiatowa-stolica-designu-2012

http://www.visithelsinki.fi/en/whats-on/events-in-helsinki

http://www.tpk.fi


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Anna Maria Urbaniak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2018. ISSN 1689-4642