Nowoczesne metody oprowadzania w pracy przewodnika miejskiego. Analiza typów usług i kompetencji przewodnika

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


W kontekście zmian popytowych autor opracowania, po dokonaniu klasyfikacji typów usług przewodników turystycznych i wskazaniu fachowej literatury odnoszącej się do klasycznego przewodnictwa (część1), prezentuje kilka nowych form świadczenia tych usług w miastach. Na przykładach ofert proponowanych w szeregu miast Europy zostają zaprezentowane mieszane formy przewodnictwa: przewodnik-kierowca, przewodnik-konsultant zakupów i przewodnik-prelegent. Każdorazowo opisane są zadania przewodnika i wymagania, którym musi sprostać, realizując dany typ świadczenia. Autor wskazuje także możliwości jego wykorzystania w ramach oferty dla konkretnych grup turystów. W trzeciej części szczegółowo zostaje opisana także rola przewodnika w zwiedzaniu fabularyzowanym, a także możliwe jego wykorzystanie w questingu, zyskującej popularność formie turystyki realizowanej w warunkach samodzielnej aktywności turystów.

Słowa kluczowe


przewodnictwo turystyczne; przewodnictwo miejskie; turystyka miejska; usługi turystyczne; metodyka przewodnictwa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


KappK.M., 2012, The Gamification of Learning and Instruction: Game-Based Methods and Strategies for Training and Education, Publ. John Wiley & Sons, Bognor Regis

Kruczek Z. (Ed.), 2011, Obsługa ruchu turystycznego. Teoria i praktyka., Publ. Proksenia, Kraków 2011

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Publ. Milenium, Gniezno

Mikos v. Rohrscheidt A., 2009, Nowoczesne trasy miejskie jako forma prezentacji historii i kultury oraz oferta turystyczna, 2009, [in:] Stasiak A., (Ed.) Turystyka i Kultura, wspólnie zyskać, Publ. WSTH Łódź, p. 95-126.

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Publ. (2.) KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, Klasyczne i nowoczesne formy zorganizowanego zwiedzania miasta, [in:] A. Mikos v. Rohrscheidt (Ed.) Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej, Publ. KulTour.pl / Proksenia Poznań / Kraków, p. 139-183

Mikos v. Rohrscheidt A., 2012, Przewodnictwo miejskie w kontekście wyzwań współczesnej turystyki kulturowej, [in:] Z. Kruczek (Ed.), Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie, Wyd. Proksenia, Kraków, pp. 61-98

Mikos v. Rohrscheidt A., 2013, Nowoczesne przewodnictwo miejskie jako moduł oferty współczesnej turystyki kulturowej [in:]

Kawęcki S., Sierpińska A. (Ed.), Problemy współczesnego przewodnictwa turystycznego w Polsce. Materiały z I i II Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych w Białymstoku i Międzyzdrojach, Publ. ZG PTTK, Warszawa, p. 49-66

Piasta M., 2011, Wybrane działania miasta Poznania i innych podmiotów na rzecz turystyki w mieście, [in:] A. Mikos v. Rohrscheidt (Ed.) Obcy w Poznaniu…ibidem, p. 316-337

Smoleńska O., 2009, Najnowsze trendy w turystyce eventowej. Gry fabularne i wydarzenia związane z fantastyką i technologią XXI wieku, „Turystyka Kulturowa”, No. 8, p. 31-39

Rositer M., 2002, Narrative and Stories in Adult Teaching and Learning [in:] Educational Resources Information Center, No. 241

Urbanowicz R., 2011, Zwiedzanie fabularyzowane w Poznaniu? Plan marketingowy dla kulturowego przewodnictwa miejskiego, [in:] A. Mikos v. Rohrscheidt (Ed.) Obcy w Poznaniu…ibidem. pp. 184-203

Wilczyński Ł., 2011, Questing – nowy trend w turystyce, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska, Kultura i turystyka. Wspólna droga, Publ. ROTWŁ, Lódź, pp.53-59

Wyszowska I., 2011 Metodyka współczesnego przewodnika miejskiego [in:] A. Mikos v. Rohrscheidt (Ed.) Obcy w Poznaniu., ibidem. pp. 110-138

Zaręba D. (Ed), 2008, Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk, Publ. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków

[Citysys, www 2013] – website for services on offer in Milan: www.cityss.net/locals/city/Milan/services (access verified on 26 Feb. 2013)

[Institute www 2013] - Institute of Tourist Guiding: www.itg.org.uk – British institution training certified guides (access verified on 26 Feb. 2013)

[Kentwell, www 2013] – dramatized tour of the complex at Kentwell Hall, www.kentwell.co.uk/events/tudor/tudor-kentwell-1556 (access verified on 26 Feb. 2013)

[KulTour.pl, www 2013] – website of KulTour.pl –operator providing guiding services in Poznań and its surroundings - www.kultour.pl – including the company’s data related to services delivered in 2010, 2011 and 2012. (access verified on 26 Feb. 2013)

[L. Woodham, www 2013] – historical village, www.littlewoodham.org.uk (access verified on 26 Feb. 2013)

[New York www 2013] – thematic tours, conducted by guides in stylized clothes, theme: film stars www.vacationsmadeeasy.com/NewYorkNY (access verified on 26 Feb. 2013)

[Nürnberg, www 2013] – Dramatized tour in Nuremberg underground, http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/nuernberg/turbulente-erlebnisfuhrung-durch-die-felsengange-1.536486 (access verified on 26 Feb. 2013)

[Questing, www 2013] – website of Polish designers of questing www.questing.pl (access verified on 26 Feb. 2013)

[Schwab. Gmund , www 2013] dramatized tour with a historical performance in Schwäbisch Gmünd www.kultissima.de/StadtVerFuehrungen (access verified on 26 Feb. 2013)

[Stuttgart, www 2013] – dramatized tour at Maybach-Daimler in Stuttgart, www.kultissima.de/StadtVerFuehrungen (access verified on 26 Feb. 2013)

[Toruń Copernicana, www 2013] - a tour of Toruń with a guide wearing period costume - www.copernicana.pl (access verified on 26 Feb. 2013)

[Trier Erlebnisführungen www 2013] – dramatized tour option in Trier, www.erlebnisfuehrungen.de


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Armin Mikos von Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642