Turystyka kulturowa a globalizacja

Magdalena Banaszkiewicz

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności  i wagi problemów.

 

Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój turystyki kulturowej nakłada się na zapierające dech swoją gwałtownością procesy globalizacji. Czy wielowymiarowe i wciąż odsłaniające nowe oblicza zjawisko globalizacji jest szansą dla turystyki kulturowej, czy też niesie za sobą realne zagrożenie zniweczenia jej walorów? O jakich płaszczyznach wpływów możemy mówić (ekonomicznej, społecznej, kulturowej)? A może turystyka kulturowa jest niszą tego, co lokalne?


Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.221

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Magdalena Banaszkiewicz

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642