Dziedzictwo polskiego Londynu epoki wczesno- i średniowiktoriańskiej oraz możliwości jego wykorzystania we współczesnej turystyce kulturowej

Szymon Czajkowski, Ewa Malchrowicz-Mośko

Abstrakt


Celem artykułu jest zaprezentowanie najważniejszych miejsc związanych z obecnością Polaków w stolicy imperium brytyjskiego od początku lat 30-tych do końca lat 70-tych XIX w., przedstawienie materialnych pozostałości po polskiej diasporze oraz analiza możliwości ich wykorzystania dla potrzeb współczesnej turystyki kulturowej. Artykuł rozpoczyna prezentacja poszczególnych dzielnic wiktoriańskiego Londynu z perspektywy dziejów polskiej emigracji. Następuje opisanie miejsc istotnych z punktu widzenia historii Polaków na obczyźnie. Jednocześnie wyszczególniony zostaje stan zachowania poszczególnych zabytków materialnych. Druga część tekstu poświęcona jest odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości wykorzystania zaprezentowanego dziedzictwa przy organizacji podróży kulturowych. Przedstawione zostały postulaty dotyczące umiejętnego tworzenia produktów turystycznych odwołujących się do losów polskiej diaspory w XIX w. Ujęte zostały także sugestie dotyczące dalszych badań historycznych na temat dziejów emigracji w stolicy Wielkiej Brytanii i możliwości ich praktycznego zastosowania we współczesnej turystyce.


Słowa kluczowe


Londyn; emigracja; dziedzictwo; historia; turystyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Niedźwiecki L., Listy wybrane z lat 1832-1839, opracował Stanisław Makowski, Czytelnik, Warszawa

Potocki Albert (Julian Aleksander Bałaszewicz), 1973, Raporty szpiega, opracowanie i studium wstępne Rafał Gerber, t. 1-2, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Report of the […] [2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 13th, 15th, 18th, 21st, 22nd, 23rd] Annual General Meeting of the [...] London Literary Association of the Friends of Poland, London, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1850, 1853, 1854, 1855

Szyrmowa z Dzierzgowskich Józefa, 2011, Dziennik z lat emigracji, wydał i wstępem opatrzył K. Marchlewicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Dokumenty i pisma, wyboru dokonał i wstępem zaopatrzył B. Baczko, 1954, Książka i Wiedza, Warszawa

Ackroyd P., 2011, Londyn. Biografia, Zysk i Ska, Poznań

Broniarek A., 1987, Londyn i okolice, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa

Grodziska K., 1995, Polskie groby na cmentarzach Londynu, t. 1, Polska Akademia Umiejętności, Kraków

Grodziska K., 2001, Polskie groby na cmentarzach Londynu, t. 2, Polska Akademia Umiejętności, Kraków

Jachimecki Z., 1937, Chopin Fryderyk Franciszek, Polski Słownik Biograficzny, t. 3, ss. 420-426

Kaplan K., 2006, Londyn po polsku, Świat Książki, Warszawa

Marchlewicz K., 1996, Charles Dickens w Literackim Towarzystwie Przyjaciół Polski w Londynie, Przegląd Historyczny, t. 57, z. 3, ss. 591-594

Marchlewicz K., 2001, Polonofil doskonały. Działalność charytatywna i polityczna lorda Dudleya Couttsa Stuarta (1803-1854), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Marchelwicz K., 2005, Warunek egzystencji narodowej? O religijnym doświadczeniu Wielkiej Emigracji w Anglii, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań

Marchlewicz K., 2008, Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831-1863), Instytut Historii UAM, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań

Rzadkowska H., 1971, Działalność Centralizacji Londyńskiej Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 1850-1862, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków

Siedlecki F., 1990, Helena Modrzejewska, Oficyna Cracovia, Kraków

Skowronek J., 1994, Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Wiedza Powszechna, Warszawa

Wood A., 1982, Nineteenth century Britain 1815-1914, Longman, Harlow

Zins H., 2009, Historia Anglii, Zakład Narodowy im. Ossolińkich, Wrocław


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Szymon Czajkowski, Ewa Malchrowicz-Mośko


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642