Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna

Magdalena Stefanik, Marta Kamel

Abstrakt


Celem artykułu jest omówienie specyfiki muzeów i wystaw interaktywnych oraz wskazanie różnic między tymi placówkami a muzeami tradycyjnymi. Ekspozycje te są nastawione na widza (tak by w sposób ciekawy i wciągający przekazać zwiedzającym jak najwięcej), oddziałują na różne zmysły człowieka i są wystawami, w których widz jest aktywnym, zaangażowanym, doświadczającym zwiedzającym. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki badań ankietowych. Badania przeprowadzono wśród osób zwiedzających muzea i wystawy interaktywne w Polsce. Celem badań była analiza popularności i atrakcyjności polskich muzeów i wystaw interaktywnych wśród badanych, w świetle zmieniających się oczekiwań społecznych wobec instytucji muzealnych. Odwiedzone ekspozycje podobały się niemal wszystkim ankietowanym, a najpopularniejsze okazały się: Muzeum Powstania Warszawskiego, Fabryka Emalia Oskara Schindlera oraz ekspozycja w Podziemiach Rynku w Krakowie. Przeprowadzone badania i ich wyniki pozwalają stwierdzić, że ekspozycje tego typu w Polsce są pożądane i mają duże perspektywy rozwoju.

Słowa kluczowe


muzeum; muzeum interaktywne; muzeum wirtualne; nowe tendencje w muzealnictwie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czopek S., 2000, Wstęp do muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego, WSP, Rzeszów

Idziak W., 2003, Współczesne tendencje w muzealnictwie, dok. online, dostęp z dn. 18.02.2012 r.

Jędrysiak T., 2009, Turystyka muzealna, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF w Poznaniu, Poznań

Lewis G.D., 2012, The history of museum, dok. online, dostęp z dn. 20.02.2012 r.

Popczyk M., 2010, Autorytet muzeum w dobie muzeum otwartego, [w:] A. Rottermud (red.), Muzeum – przestrzeń otwarta, Arx Regia Ośrodek Wyd. Zamku Królewskiego, Warszawa

Raport o muzeach, 2008, [w:] Raport o stanie kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa

Stefanik M., 2012, Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna, praca magisterska, Wydz. Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu, Poznań

Toczewski A., 2006, Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra

Dz. U. 1997 nr 5 poz. 24 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

Żygulski Z., 1982, Muzea na świecie: wstęp do muzealnictwa, PWN, Warszawa

www.samorzad.infor.pl (dostęp z lutego i marca 2012 r.)

www.muzhp.pl/artykuly/ (dostęp z lutego i marca 2012 r.)

www.krakow.pl/podziemia-rynku/ (dostęp z lutego i marca 2012 r.)

www.krakow.gazeta.pl/krakow (dostęp z lutego i marca 2012 r.)

www.uml.lodz.pl/miasto/projekty_unijne (dostęp z lutego i marca 2012 r.)

www.hermitagemuseum.org/ (dostęp z lutego i marca 2012 r.)

www.1944.pl/o_muzeum/wirtualne_muzeum/ (dostęp z lutego i marca 2012 r.)

www.1944.pl/ (dostęp z lutego i marca 2012 r.)

www.stolica-bajek.pl/centrum-bajki.php (dostęp z lutego i marca 2012 r.)

www.mhk.pl/oddzialy/podziemia_rynku (dostęp z lutego i marca 2012 r.)

www.muzeumfabryki.pl/ (dostęp z lutego i marca 2012 r.)

www.chopin.museum/pl (dostęp z lutego i marca 2012 r.)

www.mimk.com.pl/ (dostęp z lutego i marca 2012 r.)

www.palmiry.mhw.pl (dostęp z lutego i marca 2012 r.)

www.maius.uj.edu.pl/ (dostęp z lutego i marca 2012 r.)

www.mhk.pl/oddzialy/fabryka_schindlera (dostęp z lutego i marca 2012 r.)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Magdalena Stefanik, Marta Kamel


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2018. ISSN 1689-4642