Dźwięk jako element produktu turystycznego na wybranych przykładach

Michał Rypiński

Abstrakt


Dźwięk powiązany z przestrzenią i czasem towarzyszy człowiekowi od zawsze. Odgłosy natury i cywilizacji, które towarzyszą codziennym obowiązkom, oraz muzyka, która może mieć moc łagodzenia obyczajów – to wrażenia słuchowe tak mocno związane z naszym życiem, iż przestają być zauważalne. Dźwięk kształtuje otoczenie, środowisko, a także nas samych. Turystyka trwale związana jest z dźwiękiem. Istnieje wiele rodzajów turystyki, która opiera się na dźwięku. Turystyka festiwalowa, religijna, obserwacja ptaków czy podróże po całym świecie w celu poznawania innych kultur, folkloru – to elementy, które kreuje, a także inspiruje, jako efekt wtórny dźwięk.
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród respondentów o wykształceniu muzycznym oraz wśród przyszłych touroperatorów. Podstawowym celem badań była próba ustalenia, czym dla ankietowanych jest dźwięk w aktywności turystycznej, a także jak kojarzony jest z turystyką oraz z produktem turystycznym. Realizacja badań pozwoliła na określenie dwóch perspektyw odniesienia – muzycznej oraz turystycznej. Owe badania były swoistą konfrontacją osób pojmujących dźwięk w turystyce w sposób stricte muzykologiczny z respondentami nastawionymi przede wszystkim na turystykę i rekreację.

Słowa kluczowe


dźwięk; krajobraz dźwiękowy; cisza; hałas; produkt turystyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bernat S., 2008, Kierunki kształtowania krajobrazów dźwiękowych, [w:] „Dźwięk w krajobrazie, jako przedmiot badań interdyscyplinarnych”, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 11, PTG, Lublin, ss. 100-121

Bernat S., 2008, Słowo wstępne, [w:] „Dźwięk w krajobrazie, jako przedmiot badań interdyscyplinarnych”, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 11, PTG, Lublin, ss. 7-8

Bernart S., 2011, Krajobraz dźwiękowy jutra, [w:] „Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych”, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 15, PTG, Sosnowiec, ss. 193-205

Biblia Tysiąclecia, 2002, I Księga Samuela 16, 14-22. Stary Testament, wyd. Pallottinum, Poznań

Drobner M., 1973, Akustyka muzyczna, wyd. PWM, Kraków

Dz. U. Nr 62, poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (z późniejszymi zmianami)

Gwizdalanka D., 1987, Rewaloryzacja homo musicus, [w:] „Ruch Muzyczny”, nr 24, ss. 7-21

Jorasz U., 2010, Słuchając, czyli kontredans akustyki ze sztuką, wyd. nauk. UAM, Poznań

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa

Kill J., Podciborski T., 2008, Wpływ hałasu lotniczego na sposób zagospodarowania przestrzeni, [w:] „Dźwięk w krajobrazie, jako przedmiot badań interdyscyplinarnych”, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 11, Instytut Nauk o Ziemi UMCS, PTG, Lublin, ss. 225-230

Kołacki R., 2011, Prezentacja multimedialnego projektu Tonopolis [w:] „Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych”, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 15, PTG, Sosnowiec, ss. 1-7

Kruszewicz A.G., 2005, Ptaki Polski, t. I, Multico, Warszawa

Lecourt E., 2008, Muzykoterapia, czyli jak wykorzystać siłę dźwięków, wyd. Videograf II, Katowice

Matykowski Z., 1992, Zbieranie i tworzenie informacji w badaniach społeczno-geograficznych: problemy i trudności, [w]: „Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski”, Seria Geografia nr 55, wyd. UAM, Poznań, ss. 149-161

Matykowski R., Figisiak E., 2008, Społeczne i przestrzenne aspekty oddziaływania festiwalu muzyki rockowej w Jarocinie, [w:] „Dźwięk w krajobrazie, jako przedmiot badań interdyscyplinarnych”, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Instytut Nauk o Ziemi UMCS, PTG, Lublin, ss. 275-284

Michels U., 2002, Atlas muzyki, t. I, wyd. Pruszyński i S-ka, Warszawa

Rogowski M., 2008, Próba określenia kryteriów do mapy krajobrazów dźwiękowych szlaku turystycznego, [w:] „Dźwięk w krajobrazie, jako przedmiot badań interdyscyplinarnych”, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 11, PTG, Lublin, ss. 62-65

Zwoliński A., 2004, Dźwięk w relacjach społecznych, wyd. WAM, Kraków

www.konkurs.chopin.pl/pl, dostęp z dn. 17.04.2012

www.mfiles.pl/pl/index.php/Turystyka_religijna, dostęp z dn. 16.04.2012

www.birdsafari.com/Polish_BirdSafari.pdf, dostęp z dn. 12.04.2012

www.birdwatching.pl/, dostęp z dn. 12.04.2012

www.cowtoruniu.pl/, dostęp z dn. 16.04.2012

www.ethnoport.pl/, dostęp z dn. 17.04.2012

www.lednica2000.pl/, dostęp z dn. 17.04.2012

www.malta-festival.pl/, dostęp z dn. 17.04.2012

www.montreuxjazz.com/, dostęp z dn. 17.04.2012

www.snowboardowe.pl/artykul/freeride-36/, dostęp z dn. 18.04.2012

www-tatry.pl/turystyka-festiwalowa.html, dostęp z dn. 17.04.2012

www.tonopolis.pl/, dostęp z dn. 16.04.2012

www.wosp.org.pl/woodstock, dostęp z dn. 17.04.2012

www.krajobraz2007.republika.pl/, dostęp z dn. 11.03.2012


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Michał Rypiński


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642