Polskie judaika jako magnes turystyczny

Ewa Małkowska-Bieniek

Abstrakt


Brak

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk-Garbowska M., 2006, we wstępie do: Kazimierz vel Kuzmir. Miasteczko różnych snów. Wybór, opracowanie i przedmowa M. Adamczyk-Garbowska, Lublin, ss.240, 254

Bergman E, 2007, Nie masz bóżnicy powszechnej. Synagogi i domy modlitwy w Warszawie od końca XVIII do początku XXI wieku , Warszawa ,

Brandys M., 1984, Strażnik Królewskiego Grobu. Opowiadanie o Józefie Charytonie z Siemiatycz, Warszawa,

Cała A., Węgrzynek H., Zalewska G., 2000, Historia i kultura Żydów polskich, Warszawa,

Dylewski A. , 2002, Śladami Żydów Polskich, Pascal, Bielsko Biała,

Chrzanowski T., 1991, Miasteczko drewniane jako „dzieło zbiorowe” architektury i urbanistyki, [w:] Wieś i miasteczko u progu zagłady, Warszawa, ss.81-82

Fijałkowski P., Litwin W., 2008, Szlak chasydzki, Warszawa,

Geller E, 1994, Jidysz, język Żydów polskich, Warszawa,

Jelonek T., 2007, Chasydzi, radośni mistycy żydowscy, Kraków,

Madurowicz M. 2008, Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy,Warszawa,

Majus K.D., 2002, Wielkie oczy, Tel Awiw,

Segałowicz Z. 2001, Tłomackie 13, Wrocław,

Sherwin B.L., 1995, Duchowe dziedzictwo Żydów polskich, Warszawa,

Siciński K., 1939, Urbanizacja Kazimierza, [w:] Wiadomości Literackie 1939, nr 2, Warszawa, s.2,

Sieramska M., 1990, Parochety w zbiorach Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego, [w:] Kalendarz żydowski 1990 – 1991, Warszawa, s. 72-75

Tanaś S., 2008, Przestrzeń turystyczna cmentarzy, Łódź,

Trzciński A., 2001, Zachowane wystroje malarskie bożnic w Polsce, [w:] Studia Judaica 4: 2001 nr 1-2(7-8) Kraków, ss. 67-95

Trzciński A., 2002, Cmentarz żydowski w Wielkich Oczach, Lublin,

Trzciński A., 2009, www.lublin.jewish (por niżej),

Unterman A., 1989, Żydzi. Wiara i życie, Łódź,

Urban K., 2006, Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966, Kraków

Waszkiewicz E., 1999, Kongregacja wyznania mojżeszowego na Dolnym Śląsku, Wrocław,

Wierzbieniec W. ,1998, Przemiany w społeczności żydowskiej Przemyśla w okresie autonomii Galicji. Próba oceny, [w:] Studia Judaica 1: 1998 nr 2, Kraków, ss. 205, 210

Wojczuk I., 1996, Bóżnica włodawska, [w:] "Zeszyty muzealne", t. 5, Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Włodawa,

Księgi Pamięci Włodawy i Okolic, Tel Awiw 1974 za: www.muzeum.wlodawa.metronet.pl

Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa dotycząca Synagogi w Wielkich Oczach

www.miasta.gazeta.pl/lublin/1,35640,2575310.html

www.lublin.jewish.org.pl/historia.html

www.nawschodzie.pl/obrazy_pamieci

www.jewish.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=63
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.235

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Ewa Małkowska-Bieniek

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642