Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Orlich Gniazd

Szymon Czajkowski

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego szlaków tematycznych oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja", Proksenia, Kraków, 2010. Uwzględnia ona potencjalne cele turystów realizujących rózne typy wypraw kulturowych oraz pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej.

Słowa kluczowe


Szlak Orlich Gniazd; szlaki tematyczne; szlaki kulturowe; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Falniowska-Gradowska A., Dzieje zamku Ojcowskiego, Ojców 1999

Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Guerquin B., 1984, Zamki w Polsce, Arkady, Warszawa

Jura Krakowsko-Częstochowska, 2013, Związek Gmin Jurajskich, Compass, Kraków

Jura Krakowsko-Częstochowska. Mapa wybranych szlaków turystycznych, Compass, Kraków 2012

Jurajskie zamki i strażnice. Jurassic castles and watchtowers, Alatus Katowice, 2013

Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., 2001, Leksykon Zamków w Polsce, Arkady, Warszawa

Majewski A., 1964, Pieskowa Skała, Arkady, Warszawa

Mikos v. Rohrscheidt A., 2009, Podróże studyjne jako klasyczna forma turystyki kulturowej, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.) współczesne podróże kulturowe, Wyd. AWF Poznań, s. 119-156

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010a, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Mikos v. Rohrscheidt Armin, 2010b, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Poznań, KulTour.pl

Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa: pojęcie i zakres zjawiska, zagadnienia ogólne [w:] Jędrysiak T., Mikos v. Rohrscheidt A., Militarna turystyka kulturowa, PWE, Warszawa

Mikos v. Rohrscheidt A., 2013, Szlak Piastowski w Przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Proksenia, Kraków

Na Szlaku Orlich Gniazd, 1998, Dikappa, Dąbrowa Górnicza

Pleszyniak J., 2009, Jurajskie zamki w akwarelach. Fakty i legendy, Alatus, Katowice

Pleszyniak J., 2012 Jura. Kraina przygody, Alatus, Katowice

Pleszyniak J., 2013, Zamki Jury i okolicy, Alatus Katowice

Szlak Orlich Gniazd. Przewodnik, 2010, Związek Gmin Jurajskich, Dikappa, Dąbrowa Górnicza

Szlak Orlich Gniazd, www.orlegniazda.pl, 2013 r.

Winiewicz-Wolska Joanna, Mikołajski Olgierd, Pieskowa Skała, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków 2006

Zamek Bobolice i Zamek Mirów, Dąbrowa Górnicza, Dikappa, 2006

Zamki i strażnice. Castles and Watchtowers of Jura, Dikappa, Dąbrowa Górnicza 2011

Zientara Dariusz, Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu, Kuba, Łazy 1995

Zinkow Julian, Zamek „Ogrodzieniec” i Góra Janowskiego. Zarys monograficzny, PTTK, Kraków 1973


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Szymon Czajkowski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642