Znaczenie pamiątek i rekonstrukcji historycznych epoki napoleońskiej w Polsce dla rozwoju turystyki kulturowej (historyczno-biograficznej)

Katarzyna Rojek

Abstrakt


Zgodnie z tytułem artykułu, jego celem jest zaprezentowanie znaczenia pamiątek i rekonstrukcji historycznych epoki napoleońskiej w Polsce (których można u nas znaleźć bardzo dużo) jako niezwykle znaczących aspektów dla rozwoju turystyki kulturowej w naszym kraju. Artykuł zawiera wprowadzenie tematyczno-terminologiczne wraz z rysem historycznym rekonstrukcji walk napoleońskich w Polsce, krótki biogram Napoleona Bonaparte oraz informacje o lokalizacji pamiątek napoleońskich na mapach Polski. Kluczową część artykułu stanowią wyniki badań empirycznych dotyczących rekonstrukcji historycznych epoki napoleońskiej i pamiątek po niej oraz ich odbioru i preferencji wśród widzów tych wydarzeń, przeprowadzonych w sześciu miejscach, w których odbywają się inscenizacje bitew.

Słowa kluczowe


rekonstrukcje historyczne; turystyka kulturowa; turystyka biograficzna; turystyka historyzująca; epoka napoleońska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielecki R., 2002, Encyklopedia Wojen Napoleońskich, Wydawnictwo TRIO, Warszawa

Bogacki M., 2006, Historical reenactment jako nowy sposób prezentacji przeszłości, „Do Broni!”, nr 4/2006

Borzestowski W., 2007, Dwie wizyty Napoleona, „30 Dni”, nr 3 (71) maj/czerwiec 2007

Chappet A., Martin R., Pigeard A., 2005, Le Guide Napolèon 4000 lieux pour reviver l’èpopèe, Tallandier, Paris

Dubiel K., 2006, Nysa – turystyczny kalejdoskop, Wydawca Agencja Reklamowa „Tomart”, Nysa

Facon P., Grimaud R., Pernot F., 2003, Les plus belles victories de Napoléon, Editions Atlas, Evreux

Fiszerowa W., 1975, Dzieje moje własne i osób postronnych: wiązanka spraw poważnych ciekawych i błahych, tłumaczenie Edward Raczyński, Londyn

Fredro A. hr., 1996, Trzy po trzy, Towarzystwo Upowszechniania Czytelnictwa, Warszawa

Fritz E., 1902, Wspomnienia o cierpieniach i utrapieniach miasta i twierdzy Altdamm w czasie panowania francuskiego w latach 1806-1813, wydanie własne autora, Altdamm

Gdański J., Skowronek S., 2006, Niedoceniana bitwa Heilsberg, „Inne Oblicza Historii”, nr 04/2006 (09) czerwiec-lipiec 2006

Gondek B., Książe na plebanii, „Wieści Pruszcza”, nr 2/78 marzec/kwiecień 2007, Wydawca Gmina Miejska Pruszcz Gdański

Horsler V., 2003, Living the past, Weidenfeld & Nicolson, in association with English Heritage, London

Jabłońska A., Matyjaszczyk D., Napoleon i jego epoka. XIV Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego w Wielkopolsce, „Przegląd Wielkopolski”, nr 1 (71)/2006r.

Jasiński J., 2003, Napoleon w Olsztynie i okolicach (1807), Wydawnictwo Littera, Olsztyn

Jasiński J., Skowronek S., 2007, Wschodniopruskie kampanie Napoleona Wielka armia i wojska polskie w 1807 roku Historia, tradycja, legendy, Wydawnictwo Littera, Olsztyn

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2002, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny, Pomysł Organizacja. Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kowalski R., 2007, Napoleon w Ostródzie 1807-2007, Wydawnictwo WPW, Ostróda

Księstwo Warszawskie w 200-lecie utworzenia, 2007, „Mówią Wieki. Magazyn Historyczny”, numer specjalny, maj 2007 (1)

Machura Z., 2003, Z ziemi włoskiej do Słupska. Opowieść legionowa, Wyd. Muzeum Pomorza Środkowego, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Pomorza środkowego, Słupsk

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSH-M Milenium, Gniezno

Napoleon i jego tradycja w Polsce, 2006, „Focus Historia”, numer specjalny 12/2006

Nieuważny A., 1999, My z Napoleonem, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

Nieuważny A., 2007, Morąg 1807 Wielka wojna w małym mieście, wyd. UM Morąg

Nieuważny A., 2007, Biwaki Wielkiej Armii, „Inne Oblicza Historii”, nr 02-03/2007 (13) maj-sierpień 2007

Nieuważny A., Ostrowski K., Stępień T., Majewski L., 2008, 200 dni Napoleona Od Pułtuska do Tylży 1806-1807, Wyd. Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita S.A., Warszawa

Olczak M., 2004, Kampania 1813 Śląsk i Łużyce, Wydawnictwo OPPIDUM, Warszawa

Philipp J.C. Elliot – Wright, 2000, Living History, Brassey’s, London

Radziwiłł A., Roszkowski W., 2001, Historia 1789-1871, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa

Stegner T., red., 2008, Napoleon i Gdańsk. Pierwsze Wolne Miasto Gdańsk 1807-1813/14, Wydanie Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Gdańsk

Regulamin bezpieczeństwa II Dni Twierdzy Kłodzkiej, 2007, Kłodzko

Semka P., 2007, Wywoływanie pruskich duchów, „Rzeczpospolita”, 9 –10 czerwca 2007

Wieczorkowski A.M., 2004, Dzieje Pałacu Saskiego, rezydencji podróżnej króla Augusta III w Kutnie, wydano staraniem Fundacji Odbudowy Pałacu Saskiego w Kutnie, z pomocą Urzędu Miasta w Kutnie, Kutno

Wielkopolska wybitnych Polaków, broszura informacyjna o Wielkopolsce, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zajewski W., 2005, Wolne Miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona, Wydawnictwo LITTERA, Olsztyn

Zimmermann E., 2006, Nocny atak na Skarszewy czyli zapomniany epizod z walk wojsk napoleońskich o Pomorze i Gdańsk 1807 roku, Wydawnictwo Bernardinum, Skarszewy

http://www.forty.pl/index.php?katalog=strona_glowna

http://napoleon.gery.pl

http://www.poniatowski.org.pl

http://www.dawneklodzko.pl

http://www.palacjablonna.pl

http://1809.pl

http://www.twierdzamodlin.pl

http://www.kobidz.pl/app/site.php5/article/773/775.html

http://www.demi-brigade.org/re-enact.pdf

http://www.turystyka.torun.pl/index.php?strona=310

http://www.um.ciechanow.pl/index.php?po=wydarzenia&n=kultura

http://www.muzeumromantyzmu.pl

http://www.historycy.org/index.php?showtopic=266
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.241

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Katarzyna Rojek

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642