Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – perspektywy dla Polski

Katarzyna Plebańczyk

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest przyjrzenie się turystyce kulinarnej oraz refleksja nad tym, jak wygląda oferta turystyczna oraz jak funkcjonuje w kontekście zrównoważonego rozwoju, w tym również kultury. W związku z powyższym tekst został podzielony na kilka części: W pierwszej uwaga została skupiona na rozważaniach na temat pojęcia i zakresu znaczeniowego turystyki kulinarnej, podejmowaniu tematyki przez różne dziedziny nauki, w tym food studies. Druga część tekstu zajmuje się tematyką globalizacji, konsumpcjonizmu, tworzeniu kuchni narodowych, glokalizacji oraz rozwijających się w stosunku do nich opozycyjnych zjawisk, takich jak np. Slow Food. W trzeciej części podjęty został wątek turystyki kulinarnej w kontekście zrównoważonego rozwoju, w tym zrównoważonego rozwoju w kulturze. Opisane zostały przykłady polskich działań, potwierdzające zasadność takiego podejścia. W podsumowaniu znalazły się uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz.

Słowa kluczowe


kultura; turystyka kulinarna; enoturystyka; zrównoważony rozwój

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armesto Lopez X.A., Gomez Martin B., Tourism And QualityAgro-Food Products: An Opportunity for the Spanish Countryside, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2006 vol. 97, no. 2

Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Kraków 2001

Bosak W., Enoturystyka, http://www.vinisfera.pl/wina, 2008-01-14

Buczkowska K., Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. Poznań 2008

Caldwell M., Food and Everyday Life in the Postsocialist World, Bloomington: Indiana University Press, 2009

Bruce Bryan, Historia smaku. Jak warzywa i przyprawy budowały fortuny, wywoływały wojny I wpędzały ludzi w szaleństwo, 2009

DeSoucey M., Gastronationalizationism: Food Traditions and Authenticity Politics in the Eropean Union, American Sociology Review 2013 vol.75 no3

Douglas M., Odszyfrowanie posiłku [w:] Ukryte znaczenia. Wybrane szkice antropologiczne, Kęty 2007

Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Kraków 2008

Hall C.M., Mitchell R., Wine Tourism in the Mediterranean. A tool for restructuring and development, Thunderbird International Business Review, no. 42(4) 2000

Hall C.M., Johnson G., Cambourne B., Macionis N., Mitchell R., Sharples L., Wine tourism: anintroduction. [W:] Hall C.M., Sharples L., Cambourne B., Macionis N (red.), Wine tourism around the world: development, management and markets. Butterworth-Heinemann, Oxford-Amsterdam-Boston-London-New York-Paris-San Diego-San Francisco-Singapore-Sydney-Tokyo, 2002

Higman B.W., Historia żywności. Jak żywność zmieniała świat, Warszawa 2012

Kivela J., Crotts J.C. (2006), Tourism and Gastronomy: Gastronomy's Influence on How Tourists Experience a Destination, Journal of Hospitality & Tourism Research, vol. 30, no. 3, August

Kempny M., Globalizacja. [w:] Encyklopedia socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa, 199

Kruczek Z., Enoturystyka, [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, A. Mikos von Rohrscheidt, K. Buczkowska (red.), AWF Poznań, seria Monografie, nr 391 2009, str. 333-345

Kowalczyk A., Szlaki wina – nowa forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich, Prace i Studia Geograficzne Tom 32, Warszawa 2003, s. 69-98

Lévi-Strauss C., Trójkąt kulinarny [w:] Twórczość 1972, nr 2, s. 71-80

Mazurkiewicz-Pizło A. Enoturystyka czynnikiem poprawy konkurencyjności regionów z uprawą winorośli na przykładzie Węgier [w:] Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 80: 2009

Montanari M., Food is Culture, Columbia University Press, 2006

Möhring M., Transnational Food Migration and the Internalization of Food Consumption, [w:] Nützenadel A., Trentman F. (eds.) Food and Globalization. Consumption, Markets and Politics in the Modern World, Oxford NY 2008

Petrini C., Slow food. Prawo do smaku, Warszawa 2007

Pollan M., The Ommivore’s Dilllemma. A Natural History of Four Meals, NY 2006

Rohrscheidt v. A.M., Turystyka Kulturowa – wokół definicji, Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org 1/2008

Santich B. (2004), The study of gastronomy and its relevance to hospitality education and training, [w:] „International Journal of Hospitality Management”, vol. 23, iss.1, March

The Hangzhou Declaration: Placing Culture at the Heart of Sustainable Development Policies (PDF), dokument dostępny na http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-anddevelopment/hangzhou-congress/

Wiśniewska M., Żywność, życie i turystyka w stylu „slow”, Zarządzanie i Finanse Nr 3/2, 2012

Best Global Brands 2012 – na http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/2012/Best-Global-Brands-2012.aspx

www.cittaslow.org

www.cittaslowpolska.pl

www.dobrysmak.pl

www.festus.pl/przewodnik/krotka_historia_wina

www.terramadre.org

www.unesco.org.pl

www.slowfood.com

www.slowfood.com


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Katarzyna Plebańczyk


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642