Turysta kulturowy – wpływ na otoczenie

Ewa Malchrowicz-Mosko

Abstrakt


Zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski.

Turystyka kulturowa, która narodziła się jako alternatywa dla biernej turystyki masowej, i która w swoim założeniu od początku miała być panaceum na wszystkie bolączki współczesnej turystyki, to forma podróżowania, którą powszechnie uważa się za turystykę moralną, odpowiedzialną i zrównoważoną. Przypisuje się jej szereg ważnych funkcji, jak choćby najczęściej wymieniane – nawiązywanie dialogu międzykulturowego czy też przełamywanie barier i stereotypów. Czy jednak rzeczywistość jest równie różowa jak świat opisywany w broszurach biur specjalizujących się w podróżach kulturowych? Które formy turystyki kulturowej są najmniej inwazyjne i oddziałują pozytywnie, a które wymagają ponownego przemyślenia sposobu ich organizacji? Czy turystyka kulturowa (3e) rzeczywiście wyrządza mniej złego, niż turystyka masowa (3s)? A może jednak każda turystyka (obojętnie pod jaką postacią) powoduje skutki negatywne, na które również turysta kulturowy nie może mieć wpływu?


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Ewa Malchrowicz-Mosko


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642