Miejski turysta – przyglądając się pustce

Barbara Głyda

Abstrakt


Turystyka od lat jest najlepiej rozwijającą się gałęzią gospodarki. Szczególnym celem turystycznych wyjazdów stają się miasta, wraz z ich kulturowym potencjałem. Wielość możliwości, a także natłok wrażeń związanych z poznawaniem miasta paradoksalnie wiąże się z pojęciem pustki, która to jest często pojawiającą się kategorią w podejmowanych przez badaczy miasta analizach. Artykuł podzieliłam na części: pustka jako kategoria interpretacyjna, gdzie wprowadzam pojęcie i jego zasadność w próbie interpretacji przestrzeni miejskiej; pustka w sercu miasta – dotykam tu problemu decentralizacji i pustoszenia tradycyjnie pojętych centrów miast; ostatnia część „nie-miejsce, nie-tożsamość” to przywołanie kategorii stworzonej przez Marca Augè „nie-miejsca” i odniesienie jej do analizy współczesnego miasta.

Słowa kluczowe


turystyka miejska; pustka; decentralizacja; przestrzeń; nie-miejsce

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augè M., 2010, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Tłum. R. Chymkowski, PWN, Warszawa

Clark T. N., Lloyd R., Wong K. K., Jain P., 2001, Amenities drive urban growth, American Political Science Association Annual Meeting. San Francisco

Drąg B., Miejsce i funkcja milczenia w strukturze dzieła literackiego. „Ruch literacki” 1991, nr 5, ss.145-187

Foucault M., 1998, Nadzorować i karać. Tłum. T. Komendant, Wyd. Aletheia, Warszawa

Foucault M., Inne przestrzenie. Tłum. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, nr 6, ss.117-125

Gadamer H. G., 1993, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto. Tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa

Galent M., Pustynia racjonalności. Kłopoty londyńskiej mili. „Autoportret” 2007, nr 1, ss.16-19

Głowacki T., Amor vacui. Kilka uwag o architekturze współczesnej. „Autoportret” 2007, nr 1, ss.12-15

Lewandowski R., Estetyka pustki, czyli dokąd zmierza sztuka. „Autoportret” 2007, nr 1, ss. 8-11

Rewers E., 2005, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Wyd. Universitas, Kraków

Nieszczerzewska M., Miasta nie-miasta. „Kultura i społeczeństwo” 2005, nr 1, ss.17-36

Tatarkiewicz W., 2008, Dzieje sześciu pojęć. PWN, Warszawa

Warchoł M., Architektura wyczerpania. „Polityka” 2007, nr 16 „Niezbędnik inteligenta”, ss.25-29


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Barbara Głyda


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642