Eventy kulturalne Wielkopolski jako część potencjału turystyki kulturowej regionu

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Artykuł odnosi się do jednej z podstawowych grup walorów turystyki kulturowej – cyklicznie organizowanych eventów kulturalnych, przy czym zakres badań ogranicza się do regionu wielkopolskiego. Po uzasadnieniu znaczenia eventu dla tego segmentu turystyki oraz krótkim przeglądzie literatury fachowej zostaje zaprezentowana metodologia badania. Następnie w formie zestawienia autor prezentuje jego wyniki, dokonując ich krytycznej analizy. Na tej podstawie zostają sformułowane postulaty odnoszące się do reorganizacji oferty eventowej regionu oraz wskazane konkretne sposoby rozwiązań stwierdzonych problemów, ukierunkowanych na wzrost różnorodności oferty imprez i tworzenie wokół nich lokalnych produktów turystycznych. Szczegółowe zestawienie wyników badania w formie tabel, stanowiące podstawę faktograficzną dla przedkładanej tu analizy zostało opublikowane równolegle w Raporcie autora pt. ” Cykliczne eventy kulturalne Wielkopolski – 2013”1.

Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; event kulturalny; wydarzenie kulturalne; event turystyczny; oferta tematyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Artyshuk O., 2010, Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej, „Turystyka Kulturowa” Nr 9, s. 4-24

Borzyszkowski J., 2011, Wpływ eventu na rynek turystyczny – przykład ślubu księcia Williama i Kate Middleton, „Turystyka Kulturowa” Nr 6, s. 4-16

Buczkowska K., 2009, Kulturowa turystyka eventowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, AWF, Poznań, s. 91-118

Buczkowska K., Malchrowicz E., 2010, Fiesty hiszpańskie – jeszcze święta lokalne, czy już tylko atrakcje dla turystów, „Turystyka Kulturowa” Nr 4, s. 17-37

Buryan P., 2011, Poznańskie eventy kulturalne jako impulsy dla turystyki kulturowej, [w:] A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), 2011, Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek miejskiej turystyki kulturowej, Proksenia/KulTour.pl, Kraków/Poznań, s. 405-423

Freyer W., Meyer D., Schierhag K., (red.), 1998, Events – Wachstumsmarkt im Tourismus?, FIT-Verlag, Dresden

Getz D., 1997. Event management and event tourism, Cognizant Corporation, New York

Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, 2011, Pytanie 20: Na jakiej podstawie można mierzyć efektywność turystyczną eventu?, ”Turystyka Kulturowa” Nr 5, s. 42-48

Hajduga A., 2011, Skuteczna promocja sieciowego produktu turystycznego na przykładzie wydarzenia marketingowego Industriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki, [w:] Kultura i turystyka. Wspólna droga, B. Włodarczyk, B. Kujawiak, J. Latosińska (red.), ROTWŁ, Łódź s. 131–150

Mikos v. Rohrscheidt A., 2009, Region jako cel współczesnej turystyki kulturowej, „Folia Turistica” Nr 21 – 2009, s.71-94

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010a, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków

Mikos von Rohrscheidt A., 2010b, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), 2011a, Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek miejskiej turystyki kulturowej, Proksenia/KulTour.pl, Kraków/Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2011b, Potencjał turystyczno-kulturowy Poznania i okolic [w:] A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Obcy w Poznaniu., Proksenia/KulTour.pl, Kraków/Poznań, s. 77-93

Mikos v. Rohrscheidt 2011c, Poznań: Atuty i słabości oraz dylematy i szanse miasta jako ośrodka turystyki kulturowej [w:] A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Obcy w Poznaniu… , Proksenia/KulTour.pl, Kraków/Poznań, s. 424-455

Mikos von Rohrscheidt A., 2013a, Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany. Problemy zarządzania, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce, KulTour.pl, Poznań

Mikos von Rohrscheidt A., 2013b, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna, Proksenia, Kraków

Opaschowski H., 1991, Events im Tourismus. Sport- Kultur- und Städtereisen, Seria: Schriften des deutschen Übersee-Instituts, t 41, Hamburg

Page S., Connell J., 2009, Event Tourism, Routledge, New York

Piasecka E., 2012, Uczestnictwo w muzycznych wydarzeniach kulturalnych – forma turystyki czy tylko sposób spędzania czasu wolnego?, „Turystyka Kulturowa” Nr 2, s. 41-52

Ratkowska P., 2010a, O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej ,czyli turystyka eventową raz jeszcze, „Turystyka Kulturowa” Nr 4-6, s. 109-129

Ratkowska 2010b, Poznań przedświąteczny. Betlejem Poznańskie wraz z Festiwalem Rzeźby Lodowej, [TK EU Eventy], Nr 12

Ratkowska 2011, Zawyją z emocji. Gran Turismo Polonia 2011 [TK EU Eventy], Nr 7

Ratkowska P., 2011 b, Tranzytem przez dokument. III Festiwal Filmów Dokumentalnych TRANZYT 2011, [TK EU Eventy], Nr 10

Ratkowska P., 2012a, Picollo znaczy flet. III Międzynarodowy Festiwal Fletowy, Poznań 22-25 lutego 2012, [TK EU Eventy], Nr 2

Ratkowska P., 2012b, Wszechświat komiksu. III Międzynarodowy Festiwal Kultury Komiksowej Ligatura, 19-22.04.2012, [TK EU Eventy], Nr 4

Säfken A., 1999, Der Event in Regionen und Städtekooperationen. Ein neuer Ansatz des Regionalmarketings?, „Schriften zur Raumordnung und Landesplanung“, Augsburg

Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, 2011, Pytanie nr 19, „Turystyka Kulturowa” Nr 5, s. 42-48

Szmatuła P., Zmyślony P., 2013, Czy kultura sprzedaje turystykę? Znacznie walorów kulturowych w promocji sprzedaży usług turystycznych w mieście na przykładzie akcji „Poznań za pół ceny!”, „Turystyka Kulturowa” Nr 1, s. 5-43

Wyszowska I., 2009, Uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie [TK EU Eventy] Nr 5

[TK.EU, Eventy 2013] – portal popularyzacyjny czasopisma „Turystyka Kulturowa” dział recenzji eventów, www.turystykakulturowa.eu/?id=spis#eventy (dostęp zweryfikowano 20.05.2013)

[Region Wlkp 2013] – regionalny portal turystyczny, www.regionwielkopolska.pl/turystyka (dostęp zweryfikowano 20.05.2013)

[Śmiełów 2013]. Zestawienie imprez Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, www.smielow.pl/index.php?id=10 (dostęp zweryfikowano 20.05.2013)

[WOT 2013] – portal Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej www.wotwielkopolska.pl (dostęp zweryfikowano 20.05.2013)

[WPT 2013] - Wielkopolski Portal Turystyczny, www.wielkopolska.travel/index.html (dostęp zweryfikowano 20.05.2013)

[Raport 2013] - Mikos v. Rohrscheidt A, Raport: Cykliczne eventy kulturalne Wielkopolski – 2013, „Turystyka Kulturowa, Nr 12 (2013)

Cerkaski T., 2012, Droga Świętego Jakuba (odcinek wielkopolski), „Turystyka Kulturowa” Nr 6

Czajkowski S., Mikos v. Rohrscheidt A., 2012, Szlak Cysterski, Pętla wielkopolsko-lubuska, "Turystyka Kulturowa”, Nr 1

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Poznań i powiat poznański, „Turystyka Kulturowa, Nr 4


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Armin Mikos von Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642