Turystyka kulturowa czy wypoczynkowa? Analiza różnych form aktywności turystycznej osób odwiedzających Sanok

Artur Bajerski

Abstrakt


Artykuł jest studium profilu społeczno-ekonomicznego i aktywności turystycznych podejmowanych przez odwiedzających Sanok. Głównym celem artykułu była próba odpowiedzi na pytanie, czy turyści składający wizytę w Sanoku należą do kategorii turystów kulturowych oraz czy turystyka kulturowa może być traktowana jako rzeczywisty czynnik rozwoju Sanoka. Problem ten jest omawiany w szerszym kontekście wzrastającego znaczenia zasobów kultury jako czynnika rozwoju turystyki oraz relacji pomiędzy turystyką kulturową i wypoczynkową. Wyniki badań prezentowanych w artykule wskazują, że wizyty w obiektach kultury w Sanoku należy traktować przede wszystkim jako dopełnienie turystyki wypoczynkowej w Bieszczadach, co powoduje, że perspektyw rozwoju turystyki w Sanoku należy wiązać z turystyką bieszczadzką.

Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; profil turysty; badania ankietowe; Sanok

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bajda Ł., 2012a, Uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Bieszczadach, Turystyka Kulturowa, 6/2012, s. 5-27

Bajda Ł., 2012b, Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego powiatu bieszczadzkiego, Turystyka Kulturowa, 8/2012, s. 69-78

Bajda Ł., 2013, Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Sanoka i powiatu sanockiego, Turystyka Kulturowa, 5/2013, s. 64-77

Binns T., Nel E., 2002, Tourism as a local development strategy in South Africa, Geographical Journal, 168, 3, s. 235-247

City Tourism & Culture. The European Experience, 2005, Brussels: World Tourism Organization and European Travel Commission

Csapó J., 2012, The role and importance of cultural tourism in modern tourism industry, (w:) M. Kasimoglu i H. Aydin (red.), Strategies for Tourism Industry - Micro and Macro Perspectives, Rijeka: InTech, s. 201-232

Drupka J., Krupa J. (red.), 2009, Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycznej województwa podkarpackiego w okresie V – IX 2009 roku, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów

Girard L.F., Nijkamp, P. (red.), 2009, Cultural Tourism and Sustainable Local Development, Farnham, Ashgate

Giaoutzi M., Nijkamp P. (red.), 2006, Tourism And Regional Development: New Pathways, Aldershot: Ashgate

Herrero L.C., Bedate A., Sanz J.A., del Barrio M.A., Devesa M., 2006, Economic impacts and social performance of cultural microfestivals (w:) G. Richards (red.), Cultural Tourism: Global and Local Perspectives, Abingdon: Routlege, s. 303-328

Hughes H.L., 1987, Culture as a tourist resource – a theoretical consideration, Tourism Management, 8, 3, s. 205-216

Kim W., Kim H., 2013, Regional Development Strategy for Increasing Cultural Tourism Business in South Korea, Asia Pacific Journal of Tourism Research (w druku). DOI: 10.1080/10941665.2012.695285

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, (w:) A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa (spojrzenie geograficzne), Warszawa: Uniwersytet Warszawski, s. 9-57

Kowalczyk A., 2013, Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote (Hiszpania), Turystyka Kulturowa, 5/2013, s. 35-57

Kozak M.W., 2008, Koncepcje rozwoju turystyki, Studia Regionalne i Lokalne, 31, 1, s. 38-59

Kozak M.W., 2010, Turystyka – niewykorzystana szansa rozwojowa regionów?, Studia Regionalne i Lokalne, 42, 4, s. 43-59

Kruczek Z., 2007, Polska geografia atrakcji turystycznych, Kraków: Proksenia

Liszewski S., Włodarczyk B., 2010, Lokalne i regionalne badania ruchu turystycznego, (w:) Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 7, Aspekty społeczne, s. 21-39

Małek J., 2003, Local dimensions of cultural tourism, Acta Universitatis Carolinae, Geographica, 38, 1, s. 247-258

Małek J., 2003, Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, Prace i Studia Geograficzne, 32, s. 13-34

McKercher B., Du Cros H., 2002, Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management, New York: Haworth Press

McKercher B., Du Cros H., 2003, Testing a cultural tourism typology, International Journal of Tourism Research, 5, 1, pp. 45–58

Medvecká M., 2005, Cultural potential of the regions, cultural tourism and regional development, Etnologické rozpravy, 12, 2, s. 86-89.

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno: GWSHM Milenium

Nuryanti W., 1996, Heritage and postmodern tourism, Annals of Tourism Research, 23, 2, 1996, s. 249-260

Prędki R., 2012, Ruch turystyczny w Bieszczadzkim Parku Narodowym w latach 2009-2011, Roczniki Bieszczadzkie, 20, s. 358-377

Richards G., 1996, The scope and significance of cultural tourism, (w:) G. Richards (red.), Cultural Tourism in Europe, Wallingford, CAB International, pp. 21-38

Robinson M., Picard D., 2006, Tourism, Culture and Sustainable Development, Paris: UNESCO

Śliwa K., 2007, Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki na obszarach chronionych na przykładzie gminy Cisna w Bieszczadach, Prace Geograficzne, 117, s. 153-164

Tighe A.J., 1985, Cultural tourism in the USA, Tourism Management, 6, 4, s. 234-251

Widawski K., 2010, Dziedzictwo materialne kultury wiejskiej jako walor turystyki kulturowej na wybranych przykładach z Dolnego Śląska, (w:) K. Widawski (red.), Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego

Widawski K., 2011, Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego - ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski, Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakrzewska J., 2011, Wiejska turystyka kulturowa na przykładzie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, Turystyka Kulturowa, 7/2011, s. 4-19


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Artur Bajerski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642