Jak będzie wyglądała turystyka kulturowa za 10 lat?

Piotr Zmyślony

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności  i wagi problemów.

 

Proponuję tym razem wejść w role prognostyków. Turystyka to obszar charakteryzujący się wysokim stopniem zapotrzebowania na informację (information intensive activity), dlatego na jej rozwój silny wpływ mają nowoczesne technologie komunikacyjne. Smartfony, tablety, GPS, mobilne aplikacje lokalizacyjne, wirtualne mapy, media społecznościowe oraz poszerzona rzeczywistość w okularach w wielkim stopniu zmieniły i na pewno jeszcze zmienią zarówno naszą aktywność, konsumpcję i doświadczenia jako turystów kulturowych, ale także sposób funkcjonowania i strukturę usług i dóbr turystycznych. Jak zatem będzie wyglądała turystyka kulturowa za 10 lat? Co zmieni się w zachowaniach turystów kulturowych, w jakim stopniu nowoczesne technologie zmienią podaż, w jakim kierunku podąży ten rynek? Mile widziane są zarówno ogólne rozważania, jak i opinie szczegółowe dotyczące poszczególnych fragmentów obrazu przyszłej turystyki kulturowej. Mam nadzieję, że 10 lat w tym samym gronie będziemy mogli sprawdzić, co udało nam się przewidzieć.


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Piotr Zmyślony


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642