Poszukiwanie tożsamości społeczno-kulturowej w wielokulturowym środowisku regionu turystycznego na przykładzie Andaluzji

Anna Kłos, Ewa Malchrowicz-Mośko

Abstrakt


Współczesne procesy globalizacyjne prowadzą do zwiększenia kontaktów
międzykulturowych zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym. Może to zaburzać
tożsamość społeczno-kulturową regionów turystycznych. Celem artykułu jest sprawdzenie,
czy możliwe jest odnalezienie spójności i autentyczności w wielokulturowym środowisku.
Na miejsce badań wybrano Andaluzję – popularne miejsce wypoczynku, a przy tym cel
imigracji wielu m.in. Marokańczyków oraz Brytyjczyków. Metodami zastosowanymi
do osiągnięcia wyznaczonego celu były: analiza treści, obserwacja uczestnicząca oraz sondaż
diagnostyczny (przy pomocy kwestionariusza ankiety). Analiza treści polegała na przeglądzie
literatury socjologicznej dotyczącej wielokulturowości, przewodników turystycznych oraz
artykułów dotyczących migracji w Andaluzji. Obserwacje uczestniczące zastosowano
podczas pobytów w Hiszpanii, Maroku i Wielkiej Brytanii. Badania ankietowe
przeprowadzono wśród 30 turystów, uważających siebie za alternatywnych-kulturowych.
Wszyscy z nich mieli w swoim doświadczeniu podróże na południe Hiszpanii oraz kontakty
z miejscową ludnością. W wyniku analizy stwierdzono, że mniejszości etniczne negatywnie
wpływają na autentyczność kulturową danego miejsca. Badani turyści stwierdzili również,
że kultura marokańska jest bardziej spójna od brytyjskiej z krajobrazem społecznokulturowym
Andaluzji, mimo tego jest dość negatywnie postrzegana. Ponadto większość
programów rządowych dotyczących integracji i współpracy międzykulturowej dotyczy
jedynie imigrantów z Maroka. Pomija się natomiast zupełnie (podobnie jak w literaturze
specjalistycznej) aspekty imigracji brytyjskiej w Hiszpanii, a jest ona również bardzo liczna.
Wpływ na taką sytuację ma oczywiście czynnik ekonomiczny. Na współczesne problemy
wielokulturowości historia znalazła jak dotąd trzy rozwiązania: asymilację, „tygiel
kulturowy” oraz model pluralizmu kulturowego. Aby jednak osiągnąć sprawnie
funkcjonującą społeczność wielokulturową należy prowadzić dialog, wykazywać tolerancję
oraz otwartość wobec Innych. Można się tego nauczyć poprzez wdrażanie założeń edukacji
międzykulturowej. Autorki artykułu zdają sobie sprawę, że tego typu badania socjologiczne
powinny być przeprowadzane na większą skalę, dlatego rozważania podjęte w niniejszym
artykule traktują jako nakreślenie głównych problemów, z którymi mierzy się współczesna
turystyka w stosunku do tożsamości społeczno-kulturowej wieloetnicznych regionów
turystycznych.

Słowa kluczowe


tożsamość społeczno-kulturowa; wielokulturowość; region turystyczny; migracja; Andaluzja; brytanizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alejziak W., 1999, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. Albis, Kraków

Borowiak A., Szarota P., 2004, Tolerancja i wielokulturowość, Wydawnictwo Akademica, Warszawa

Buryan P., 2012, Region Andaluzji w różnych formach turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” nr 5/2012, ss. 38-55

Capel H., br. roku wyd., Inmigrantes extranjeros en Espańa; www.cervantesvirtual.com – biblioteca virtual, data dostępu: 20.07.2013

Carella M., br. roku wyd., Los inmigrantes marroquies en Andalucia y las politicas de cooperacion hispano-marroquies; www.cervantesvirtual.com – biblioteca virtual, data dostępu: 20.07.2013

Golka M., 1997, Oblicza wielokulturowości, [w:] M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.), U progu wielokulturowości, Oficyna Naukowa, Warszawa

Giddens A., 2004, Socjologia, PWN, Warszawa

Habel H., br. roku wyd., El derecho de la movilidad y los conflictos de la adaptacion; www.cervantesvirtual.com – biblioteca virtual, data dostępu: 20.07.2013

Hill R., 2004, My Europejczycy, Wydawnictwo Santorski, Warszawa

Lewandowski M., 2009, Czy Brytyjczycy skolonizują Hiszpanię?, www.wiadomosci24.pl, data dostępu: 20.07.2013

Lipiec J., 2007, Episteme wędrowania, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań

Liśkiewicz D., 2007, Turystyka XX wieku jako jedna z form dialogu międzykulturowego, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań

Lopez de Lera D., br. roku wyd., La inmigracion en Espańa al final del siglo XX. Los que vienen a trabajar y los que vienen a descansar; www.cervantesvirtual.com – biblioteca virtual, data dostępu: 20.07.2013

Malchrowicz E., 2009, Półwysep Iberyjski – raj dla turystów kulturowych. Przegląd potencjału Hiszpanii i Portugalii dla rozwoju wybranych form turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” nr 9/2009, ss. 4-26

Mamzer H., 2002, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2002

Mikułowski Pomorski J., 2003, Komunikacja międzykulturowa, Wyd. AE w Krakowie, Kraków

Pająk B., br. roku wyd., Hiszpania – prawa człowieka a praktyka; www.hiszpania-online.com, data dostępu: 20.07.2013

Podemski K., 2005, Socjologia podróży, Wyd. Naukowe UAM, Poznań

Stasiński M., 2009, Hiszpania wyprasza imigrantów; www.wyborcza.pl, data dostępu: 20.07.2013

Sztompka P., 2002, Socjologia, analiza społeczeństwa, Wyd. ZNAK, Kraków

Wadowski D., 2007, Tożsamość w procesie zmiany, [w:] L. Zieliński, M. Chamot (red.), Narody w Europie. Tożsamość i wzajemne postrzeganie, Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz

Wiza A., 2007, Backpacker – turysta czy podróżujący? Turystyka współczesnej młodzieży – trendy międzynarodowe, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań

Zaborowska J., 2005, Hiszpania – podróże marzeń, Mediaprofit, Warszawa
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v9i0.277

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Anna Kłos, Ewa Malchrowicz-Mośko

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642