Erytrea – inne oblicze Afryki

Seweryn Gałysz, Agnieszka Matusiak

Abstrakt


Erytrea to kraj, który uzyskał swoją suwerenność w wyniku trzydziestoletniej wojny narodowowyzwoleńczej. Powstanie państwa poprzedzone zostało narodzinami nowej tożsamości narodowej i własnej unikalnej kultury. Była ona swoistego rodzaju produktem ubocznym włoskiego kolonializmu. Włosi stworzyli przemysł, w którym zatrudnili ludność Erytrei, wprowadzili oświatę i służbę zdrowia oraz umożliwili awans społeczny jej mieszkańcom. Dzięki zmianom w okresie II Wojny Światowej, brytyjska administracja, która zajęła terytorium Erytrei, wprowadziła system demokratyczny, co umożliwiło utworzenie partii politycznych i powstanie ruchu niepodległościowego. Międzynarodowa sytuacja w okresie zimnej wojny doprowadziła do nie uwzględnienia niepodległościowych oczekiwań mieszkańców byłej kolonii. W wyniku fikcyjnej federacji Erytrea została podporządkowana Cesarstwu Etiopii, a następnie wchłonięta, jako jej prowincja. Doprowadziło to do powstania ruchów partyzanckich, które ostatecznie militarnie wyzwoliły kraj, pokonując silniejsze siły Etiopii. Erytrejczycy w ciągu jednego pokolenia byli w stanie stworzyć nową tożsamość narodową i wywalczyć niepodległość, co jest ewenementem w skali światowej. Znajomość uwarunkowań historyczno-społecznych stanowi ważny element postrzegania współczesnej Erytrei oraz rzutuje na odbiór i rozumienie bieżącej sytuacji, także w kontekście wizyt turystycznych. W ostatniej części artykułu autorzy dokonują analizy potencjału turystycznego Erytrei oraz próbują wskazać możliwości rozwoju turystyki na obszarze jednego z najmłodszych państw świata.

Słowa kluczowe


Erytrea; tożsamość; Afryka; turystyka w Erytrei

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allard E., What constitutes a Language Minority? Journal of Multilingual and Mulicultural Development, vol.5, nas 3-4, 1984, s.200

Babu A., 1988, The Eritrean question. In the context of African Conflicts and superpower rivalries, Nothingham

Bieńkowski A., 1971, Królestwo za bramą łez, Warszawa

Budrewicz O., 1977, Ta przeklęta susza, Warszawa

Colhoun C., 2007, Nacjonalizm, Warszawa

Connell D., 1997, Against All Odds, Trenton

Denison E., 2007, Eritrea, Bucks

Eritrea. Birth of Nation, 1993, Goverment of Erytrea, Asmara

Fekadu T., 2008, The tenacity and resilience of Eritrea, Asmara

Haggai E., 1983, The Struggle over Eritrea 1962 – 1978, Stanford

Haile S., The Roots of the Ethiopia – Eritrea Conflict: the Erosion of Federal Act, Journal of Eritrean studies 1, 1 (1986), s.7

Iyob R., 1995, The Eritrean struggle for Independence, domination, resistance, nationalism 1941-1993, Cambridge

Negash T., Tronvoll K., 2000, Brothers at War, Oxford

Tadesse M., 1999, The Eritrean-Ethiopian war: retrospect and prospects, Addis Abeba

Tekeste N., 1997, Eritrea and Ethiopia; federal experience, Rutgers

The First to be freed, 1944, Ministry of Information, London

Trevaskis G.., 1960, Eritrea: A Colony in Transition, Oxford

Werkasa J, 1975, Etiopia, Warszawa

Wiatr J., 1982, Drogi do Wolności: Polityczne mechanizmy rozwoju krajów postkolonialnych, Warszawa

Wilson A., 1991, Women and Eritrean revolution, the challenge road, Trenton

Wolność w Świecie (Freedom in the World) – Eritrea, 2006

www.shabait.com/news/local-news/8845-more-than-107-thousand-tourists-visited-eritrea-in-2011, data dostępu 21.05.2012

www.euromonitor.com/travel-and-tourism-in-eritrea/report, data dostępu 15.06.2012

http://ecss-online.com/2010/12/national-tourism-development-plan-2000-2020/, data dostępu 14.06.2012

www.tradingeconomics.com/eritrea/international-tourism-number-of-arrivals-wb-data.html, data dostępu 15.06.2012

www.tradingeconomics.com/eritrea/international-tourism-number-of-arrivals-wb-data.html, data dostępu 15.06.2012

www.eritrea.be/old/eritrea-transport.htm, data dostępu 19.06.2012


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Seweryn Gałysz, Agnieszka Matusiak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642