Relikty przedchrześcijańskich kultów, wierzeń i obyczajów religijnych na terenie Wielkopolski. Propozycja szlaku turystyczno-kulturowego

Justyna Kuchta

Abstrakt


Turysta, który interesuje się wierzeniami przedchrześcijańskimi, może znaleźć w Wielkopolsce wiele związanych z nimi miejsc. Niestety są one raczej pomijane. Chętniej odwiedzane są obiekty powstałe w okresie początków państwa polskiego i w kolejnych epokach historycznych, z prostej przyczyny – są lepiej zachowane i rozpoznawalne przez przeciętnego turystę mającego choć ogólną wiedzę o rodzimych dziejach. Celem artykułu jest prezentacja potencjału Wielkopolski w zakresie istniejących na jej obszarze reliktów, miejsc związanych z dawnymi wierzeniami i kultami pogańskimi. Na podstawie literatury przedmiotu przedstawiona została historia kultów pogańskich, ze szczególnym uwzględnieniem zwyczajów pogrzebowych poszczególnych kultur archeologicznych, a także wierzeń i tradycji zamieszkujących ten obszar Słowian. Autorka przygotowała projekt szlaku, który łączy przedstawione miejsca oraz przeprowadziła badania sondażowe by sprawdzić czy cieszyłby się on zainteresowaniem potencjalnych turystów kulturowych.

Słowa kluczowe


Wielkopolska; kulty pogańskie; szlak kulturowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brencz A., 2006, Wielkopolski rok obrzędowy. Tradycja i zmiana, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Brückner A., 1985, Mitologia słowiańska i polska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Długosz J., 1961, Jana Długosza roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, księga I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Gieysztor A., 1986, Mitologia słowiańska, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa

Jackowski A., 2002, Polska sztuka ludowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kobusiewicz M. (red.), 2008, Pradzieje Wielkopolski: od epoki kamienia do średniowiecza, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu, Poznań

Kostrzewski J., 1955, Wielkopolska w pradziejach, wydanie III, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław

Kowalczyk M., 1968, Wierzenia pogańskie za pierwszych Piastów, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź

Kowieńska-Piaszykowa M., 2008, Cmentarzysko kurhanowe z wczesnej epoki brązu w Łękach Małych w Wielkopolsce, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań

Łęcki W. (red.), 2004, Wielkopolska nasza kraina. Tom II. Rzecz o historii i pamiątkach z przeszłości Wielkopolski, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań

Matyaszczyk D. (red.), 1996, Miejsca i obiekty kultu w Wielkopolsce: prehistoryczne, chrześcijańskie i judaistyczne, Wielkopolski Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Poznaniu, Poznań

Ogrodowska B., 2005, Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Sport i Turystyka – MUZA SA, Warszawa

Ogrodowska B., 2001, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik, Wydanie II, Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa

Pełka L., 1989, Rytuały, obrzędy, święta, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa

Polska, mapa archeologiczna. Największe odkrycia, najcenniejsze zabytki, 2007, (praca zbiorowa) Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa

Rajewski Z. 1983, Biskupin, osiedle obronne sprzed 2500 lat. Przewodnik, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Skibicka G. (red.), 2007, Mitologie Świata: Słowianie, Rzeczpospolita, New Media Concept., Warszawa

Skrok Z., 2006, Słowiańska moc, czyli o niezwykłym wkroczeniu naszych przodków na europejską arenę, Wydawnictwo ISKRY, Warszawa

Smosarski J., 1996, Świętowanie doroczne w Polsce, Biblioteka „WIĘZI”, Warszawa

Topolski J., 1999, Wielkopolska poprzez wieki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Ziółkowska M., 1989, Szczodry wieczór, szczodry dzień. Obrzędy, zwyczaje, zabawy, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa

„Gniazdo. Rodzima wiara i kultura” nr 1(6)/2009

„Gniazdo. Rodzima wiara i kultura” nr 2(7)/2009

„Newsweek Polska” nr 5/2010, s. 28-30, artykuł: Nowa twarz Świętowita

paluki.tygodnik.pl/artykuly/zobacz/2182/347/Kurhan_w_Zlotowie_i_jego_odkrywca.html

polishgeographic.iia.pl/zabytki_w_polsce/diably_z_inowroclawia-28.html

www.archeologia.com.pl

www.archeowiesci.wordpress.com

www.archeowiesci.wordpress.com/2008/11/19/bruszczewo-osada-prehistorycznych-metalurgow

www.archeowiesci.wordpress.com/2009/02/17/starozytny-kurhan-z-okolic-jarocina

www.muzarp.poznan.pl

www.muzeumjarocin.pl

www.muzeum.kalisz.pl

www.muzeum.koscian.pl

www.muzeum.pila.pl

www.oborniki.com.pl/historia/archeo/goci.html

www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=edukacja&dep=366939&data=〈=PL&_CheckSum=-832131868

www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090920/INOWROCLAW01/479602356

www.sulmierzyce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=95

www.wiadomosci.wp.pl/kat,18032,title,Sensacyjne-odkrycie-archeologow-w Jarocinie,wid,10853491,wiadomosc.html


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Justyna Kuchta


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642