Rola młynów i wiatraków drewnianych w rozwoju turystyki dziedzictwa kulturowego na Litwie

Deimantė Stankevičiūtė, Brigita Žuromskaitė

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli drewnianych młynów wodnych oraz wiatraków w rozwoju turystyki dziedzictwa kulturowego na Litwie. Drewniana architektura jest ciekawym rodzajem dziedzictwa, które przekazuje odbiorcom wiele ważnych informacji historycznych. Natomiast młyny są interesującym elementem dziedzictwa technicznego dającym możliwość zapoznania się z procesem produkcji mąki oraz codzienną egzystencją młynarza. Do realizacji założonego celu posłużyła analiza obecnego stanu zachowania drewnianych wiatraków i młynów wodnych. Zostały wyeksponowane przykłady wyróżniające się pod względem dobrego zagospodarowania na potrzeby turystyki. Ponadto przeprowadzono badania, które ukazały możliwości dostosowania młynów do potrzeb turystyki dziedzictwa kulturowego. Eksperci pomogli określić profil najczęściej przyjeżdżających turystów krajowych i zagranicznych zainteresowanych omawianymi obiektami. Przedstawiono proces renowacji drewnianych młynów wodnych oraz wiatraków. Omówiono typy usług świadczonych w badanych obiektach, a także sposoby przekazu informacji na ich temat. Zostały przybliżone plany inwestycyjne właścicieli, związane z zagospodarowaniem młynów. Badania ukazały główne problemy, z jakimi zmagają się właściciele opisywanych w tekście obiektów. Na podstawie uzyskanych informacji, zostały wytyczone perspektywy związane z przyszłym funkcjonowaniem wiatraków i młynów wodnych na terenie Litwy.

Słowa kluczowe


młyny wodne; wiatraki; turystyka dziedzictwa kulturowego; Litwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Christou E., 2005, Heritage and cultural tourism: a marketing focused approach [w:] Interational Cultural Tourism: management, implications and cases, Oxford

Dėl etnografinių kaimų išsaugojimo, 2007 [w:] Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingos Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2003-2007 metų veiklos apžvalga, Vilnius

Dėl Lietuvos medinio kultūros paveldo išsaugojimo, 2007 [w:] Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingos Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2003-2007 metų veiklos apžvalga, Vilnius

Dėl Lietuvos respublikos architektūros politikos krypčių įgyvendinimo 2006-2010 priemonių http://www.am.lt/VI/ article.php3?article_id=5554 (dostęp z dnia 06.03.2012)

Dėl urbanistinio paveldo apsaugos www2.lrs.lt/kt_inst/pamink/dokumentai/2010.../4_klausimas.doc (dostęp z dnia 06.03.2012)

Jakbpilio-Rokiškio turistinio regiono plėtros strategija iki 2010 metų www.tourism.lt/.../311_turizmas_rokiskio_ jekabpilio_turistinio_regiono (dostęp z dnia 06.03.2012)

Lipińska I., 2011, Turystyka dziedzictwa kulturowego – wybrane aspekty ochrony prawnej parku kulturowego, „Turystyka kulturowa” Nr 3

Mažeikių strateginis planas http://www.mazeikiai.lt/go.php/lit/MAZEIKIU_RAJONO_2008_2013_M._STRATEGI N/189 (dostęp z dnia 06.03.2012)

Medinės architektūros išsaugojimo programa. http://www.kpd.lt/lt/node/472 (dostęp z dnia 06.03.2012)

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Podręcznik akademicki, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno.

Morkūnas E. J., Lietuvos vėjo malūnai, http://www.scribd.com/doc/35366934/Lietuvos-v%C4%97jo- mal%C5%ABnai (dostęp z dnia 09.05.2012)

Pakruojo strateginis planas http://www.pakruojis.lt/files/taryba/2008/TS20081229430.pdf (dostęp z dnia 06.03.2012)

Šiaulių strateginis planas http://www.vrm.lt/nrp/assets/files/Siauliai/SRPP/SAVA_SRPP_1dalis_2dalis2010593351 2.pdf (dostęp z dnia 06.03.2012)

Skuodo strateginis planas http://www.skuodas.lt/index.php?par=25&g=100&iras=67 (dostęp z dnia 06.03.2012)

Surebankar S., Hadli M., 2010, Heritage tourism in Information Age: need of historians actine participation, „South Asian journal of tourism and heritage” Nr 2.

Turystyka dziedzictwa, http://www.greenways.pl/pl/turystyka-dziedzictwa (dostęp z dnia 09.05.2012)

Vilniaus miesto medinės architektūros paveldo apsaugos strategija, 2006. http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx? Id=3&DocId=30130626 (dostęp z dnia 06.03.2012)

http://ausrosmuziejus.lt/eng/Expositions2/Zaliukiu-Village-Miller-s-Farmstead/Education

http://minciosmalunas.lt/(dostęp z dnia 10.05.2012) (dostęp z dnia 10.05.2012)

http://www.angelu-malunas.lt/(dostęp z dnia 10.05.2012)

http://www.mytrips.lt/Idomybes/Stultiskiu-vejo-malunas-linu-muziejus/749(dostęp z dnia 10.05.2012)

http://www.slyninkosmalunas.lt/malunas/(dostęp z dnia 10.05.2012)

http://www.slyninkosmalunas.lt/nuotrauku-galerija/slyninkos-vandens-malunas (dostęp z dnia 10.05.2012)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Deimantė Stankevičiūtė, Brigita Žuromskaitė


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642