Przestrzeń historyczna w rozwoju turystyki kulturowej na Litwie (turystyka historyczna)

Brigita Zuromskaite

Abstrakt


Turystyka i kultura są ze sobą ściśle powiązane. To właśnie turystyka kulturowa stwarza nam możliwość przeżycia historii. Za jej pomocą podręcznikowe wiadomości historyczne nabierają kształtu wizualnego. Turysta dostaje możliwość zobaczenia na własne oczy pamiątek historii (np. ruin zamków, historycznych miast, miejsc bitew) oraz może poczuć „ducha przeszłości”. Jednak powstaje problem z właściwym przekazaniem odbiorcom przestrzeni historycznej. Obecnie zwiedzający są przesyceni oraz znudzeni tradycyjnym przekazem historycznym. Należy poszukiwać nowych, innowacyjnych sposobów, które pomogą dotrzeć z produktem historyczno – turystycznym do „klienta”.


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; przestrzeń historyczna; turystyka historyczna; żywa historia; produkt turystyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ambrozaitis K., 2006, Kultūrinis turizmas Lietuvoje - kuriuo keliu einame? Pirmasis Lietuvos turizmo Forumas, Kaunas

Balčytė B., 2007, Senųjų amatų dienos Trakų salos pilyje, [w:] Lietuvos muziejai, Vilnius, nr 3

City tourism and Culture. A Report produced for the Research Group of the European Travel Commission (ETC) and for the World Tourism Organization (WTO) by LAgroup & InterartsBrussels, February 2005

Chhabra D., Healy R., Sills E., 2003, Staged authenticity and heritage tourism [w:] Annals of tourism research, nr. 3

Čepaitienė R., 2006, Paveldosauga ir tarpdisciplininis kontekstas, Vilnius

Dapkus R., 2008, Kultūrinio rusizmo plėtros perspektyvos, [w:] Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai, nr 15 (4)

Garrod B., 2000, Managing heritage tourism [w:] Annals of tourism research, nr.8

Kultūrinio turizmo plėtra regionuose. 2000 m. kovo 21-23 d. Seminaras [w:] Kultūros aktualijos. - 2000, Nr.2 (13)

Light D., 1995, Heritage as informal education [w:] Heritage, tourism and society, London

MacCannell D., 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa

McCabe S., DeHaan Ch., 2008, Re-enactment events and tourism: Meaning, Authenticity and Identity [w:] Current issues in Tourism, UK, nr. 4

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno

Narvydas V., 2007, Ką mums reiškia Viduramžių šventė?, [w:] Lietuvos muziejai, Vilnius, nr. 2

Nikžentaitis A., Ragauskas A., 2004, Santykis su istorine praeitimi XXI a.,Vilnius

Orbasli A., 2000, Tourist in historic towns: urban conservation and heritage management

Prentice R., 2005, Heritage: a key sector in the „new“ tourism. Heritage, museums and galleries, New York

Poria Y., Butler R., Airey D. 2003, The core of heritage tourism [w:] Annals of tourism research, nr. 1

Richards G., 2001, Cultural attractions and European Tourism

Richards G., 2007, Cultural Tourism– Global and Local Perspectives

Rudienė V., 2003, Genocido aukų muziejus. Vilnius

Siudika S., 2004, Turizmas ir kultūra [w:] Kultūros aktualijos, nr. 5

Šiukšcienė V., 2007, Gyvosios istorijos šventės: problemos ir perspektyvos [w:] Lietuvos muziejai. Vilnius, nr. 4

Taylor J., 2001, Authenticity and sincerity in tourism [w:] Annals of tourism research

Tunbridge J. E.,1996, Ashworth G. J., Dissonant heritage. The Management of the Past as a Resource in Conflict

Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, Warszawa

Baltijos šalių Kultūrinio turizmo politikos dokumentas 2001 – 2003 m., [w:] http://www.unesco.lt/documents/kultura/baltijos%20saliu%20kulturinio%20turizmo%20politikos%20dokumentas.pdf

Briassoulis H., Straaten J., Tourism and the Environment– Regional, Economic, Cultural, and Policy Issues.1999, [w:] http://books.google.com/books?id=GSwbsRYKVMUC&printsec=frontcover&dq=Greg+Richards+HISTORY++IMPACT+CULTURAL+TOURISM&lr=&hl=lt

Clark A., The Cultural Tourism Dynamic. 2003, [w:] http://www.nottingham.ac.uk/ttri/pdf/conference/alan%20clark.pdf

ICOMOS International Cultural Tourism charter, Principle and guidelines for managing tourism at places of cultural and heritage significance.2002, [w:] http://www.icomos.org/australia/images/pdf/ICOMOS%20International%20Cultural%20Tourism %20Charter%20(English).pdf

Indriūnas G., Muziejai - kultūrinio turizmo plėtros objektyve [w:] Lietuvos muziejai, Vilnius, 2003, Nr.2. http://www.museums.lt/Zurnalas/Indriunas.htm

Events beyond 2000: setting the agenda / Edited by Allen J., Harris Jago L.K, Veal A.. Sydney, http://www.utsydney.cn/business/acem/pdfs/Events2000_finalversion.pdf

Hargrove Ch. M., Heritage Tourism, [w:] http://linkbc.ca/torc/downs1/HeritageTourism%5B1%5D.pdf?PHPSESSID=7cbbc5e9f49950b998cbfeb784a1b9599

Nacionalinė turizmo plėtros 2007 – 2010 m. programa [w:] http://www.tourism.lt/lt/dokumentai/ntpp/NTPP%20studija%20ir%20tyrimas.htm#_Toc163534660

Nelly V., Cruz Rodriguez, Culture, History and tourism: a powerful combination, [w:] http://www.caribbeanmediaexchange.com/Portals/2/Nelly.pdf

Nemuno zonos kaip kultūrinės–turistinės zonos potencialo plėtros ir galimybių studija, [w:] http://www.ukmin.lt/lt/strategija/doc7/Nemuno-studija.doc

Razaq R., The impact of Festivals on Cultural tourism, Developing cultural tourism. 2003. http://www.nottingham.ac.uk/ttri/pdf/conference/raj%20razaq.pdf

Rebecca A., B., Heritage tourism, [w:] www.ag.ohio-state.edu/~dimark/Tourism%20Trails/heritagetourism.pdf

Turizmo plėtros strategija iki 2015 m., [w:] http://www.ukmin.lt/lt/strategija/doc/13.%20turizmo%20pletotes%20strategija.doc

Vaitkuvienė A., Paveldo industrija Lietuvoje, [w:] http://scholar.google.com/scholar?ie=UTF-8&q=A.+Vaitkuvien%C4%97&domains=ceeol.com&sitesearch=ceeol.com&btnG=Search


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Brigita Zuromskaite


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642