Turystyka kulturowa szansą na rozwój miasta kreatywnego. Przykład Bydgoszczy i Torunia

Paulina Tomczykowska

Abstrakt


Dziedzictwo kulturowe to często jeden z kilku walorów miast. Ważne, by miasta umiały go należycie wykorzystywać. Analizując ośrodki miejskie należy na nie spojrzeć jak na podmioty gospodarcze, zwłaszcza jeśli tematem rozważań ma być ich kreatywność lub innowacyjność. Miasta, podobnie jak przedsiębiorstwa, mogą być źródłem nowych i konstruktywnych pomysłów. Wiele z innowacyjnych idei może być w nich rozwijanych w związku z umacniającą się rolą turystyki kulturowej, która potęguje poczucie tożsamości i pomaga kształtować wizerunek ośrodka. Celem artykułu jest ukazanie w jaki sposób największe miasta województwa kujawsko-pomorskiego: Bydgoszcz i Toruń, wykorzystują dziedzictwo kulturowe i potencjał turystyki kulturowej. Posłużono się przykładami innowacyjnych rozwiązań zastosowanych, by zwiększyć zainteresowanie obiektami kultury. Obiekty te kreują i utrwalają pozytywny wizerunek wspomnianych ośrodków oraz dynamizują rozwój turystyki.

Słowa kluczowe


kultura; turystyka kulturowa; miasto kreatywne; Bydgoszcz; Toruń

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alejziak B., 2011, Innowacyjność oferty muzealnej w edukacji kulturowej dzieci i młodzieży. Na przykładzie wybranych obiektów muzealnych w Krakowie, Zeszyty Naukowe MWSE, nr 2[19], s. 11-20

Alejziak W., 2000, Działalność liderów przemysłu turystycznego w świetle aktualnych tendencji występujących na rynku (studium przypadku First Choice i Forte), Folia Turistica nr 9, s. 10

Barbier B., 2005, Wybrane aspekty turystyki kulturowej Francuzów, Turyzm, Nr 15/1-2, s. 95-120

Dąbrowska-Budziło K., 2011, Genius loci, jako potencjalne źródło inspiracji dla kształtowania krajobrazu, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 15, Sosnowiec, s. 228

Grabiszewski M., 2009, Adaptacja budowli zabytkowych na cele hotelowe [w:] Szmygin B. [red.], Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, Lubelskie Towarzystwo Naukowe Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS Politechnika Lubelska, s. 43-54

Jędrysiak T., Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne, Turystyka Kulturowa nr 6/2011, s. 17

Jędrysiak T., Mikos von Rohrscheidt A., Militarna turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 17

Klonder A., 1983, Browarnictwo w Prusach Królewskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, s. 31

Kosmaczewska J., 2008, Turystyka piwna jako nowy przejaw aktywności turystycznej w Polsce [w:] Siwiński W., Tauber R., Roman D., Mucha-Szajek E., [red.], Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, s. 349-356

Kowalczyk A., 2008, Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej, Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie, T. 7, s. 22-30

Kruczek Z., Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI wieku, [w:] Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka, razem ale jak, Wydawnictwo WSTH, Łódź 2009, s. 71-80

Landry Ch., 2013, Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 190-193

Malinowski B., 2000, Kultura i jej przemiany, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 101-105

Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Podręcznik akademicki, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menadżerska, Millenium, Gniezno 2008, s. 72, 115, 129

Obywatelska Strategii Rozwoju Kultury Bydgoszczy, MASTERPLAN dla kultury Bydgoszczy na lata 2013-2020

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, 2003, materiał w wersji elektronicznej

Rokosz K., Głowacki, Noc Muzeów. Zjawisko kulturowe i społeczne ostatnich lat, Muzea uczą i bawią, Muzealnictwo nr 49, s. 291

Seltzer K., Bentley T., 1999, The Creative Age. Knowledge and Skills for the New Economy, Demos, London, za: Mempel-Śnieżyk A., 2012, Gospodarka kreatywna – kwestie interpretacyjne z uwzględnieniem możliwych związków z turystyką kulturową [w:] Klasik A. [red.], Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Katowicach, s. 19

Sorka P., 2012, RAPORT POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO pt.: „Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski”, Warszawa, s. 22

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2020, Załącznik do Uchwały Nr XLI/586/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r., Toruń

Strategia rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, 2004, materiał w wersji elektronicznej

Strategii rozwoju kultury Miasta Torunia do roku 2020, Urząd Miasta w Toruniu 2012, materiał w wersji elektronicznej

Tarnowska a., Piwna historia Bydgoszczy, Gazeta.pl Bydgoszcz, 02.08.2010 r., dostęp dnia 12.07.2013, dostępny w Internecie: http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,35596,8206198,Piwna_historia_Bydgoszczy.html

Tarnowska, Zobacz zrekonstruowaną pierwszą fabrykę mydła Gamma, Gazeta.pl Bydgoszcz, 04.01.2013 r., dostęp dnia 12.07.2013, dostępne w Internecie http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,13140847,Zobacz_zrekonstruowana_pierwsza_fabryke_mydla_Gamma.html

www.arpol.com.pl

www.bellaskyway.pl/pl/

www.biztok.pl/artykul/dlaczego-piwo-stracilo-dawny-smak_a6058,

www.browar.biz.pl

www.bydgoszcz.com

www.bydgoszcz.gazeta.pl

www.exploseum.pl/

www.firtelbydgoski.blogspot.com

www.forum.pclab.pl/topic/446503-Polskie-Piwo-coraz-gorsze/

www.gastronauci.pl

www.grh62pp.pl/index.php/site-map/o-nas

www.hotel1231.pl

www.kohr.kujawsko-pomorskie.pl

www.kujawskaszlachta.pl/relacje.html

www.mlynwiedzy.org.pl/o-centrum/o-nas/

www.muzeumpiernika.pl

www.sloneczny.eu

www.tourism-review.pl/turystyka-kulinarna-ronie-na-znaczeniu-news3184

www.tourshop.com.pl

www.wiadomosci.wp.pl/kat,119594,title,Popularne-polskie-piwa-sa-beznadziejne,wid,13260357,wiadomosc.html

www.wikipedia.org/wiki/Mlyny_Kentzera
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.29

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Paulina Tomczykowska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642