Wartości wielkopolskich kalendarzy polskich i niemieckich przełomu XIX i XX wieku w aspekcie współczesnej turystyki kulturowej.

Magdalena Skalska

Abstrakt


Autorka w swym artykule prezentuje historię i wartości wielkopolskich kalendarzy przełomu XIX i XX wieku oraz możliwości ich wykorzystania jako źródła do rozwoju turystyki kulturowej w regionie. Kalendarze mogą bowiem wzbogacić warsztat badawczy nie tylko autorów przewodników czy innych form literatury krajoznawczej, ale także animatorów turystyki kulturowej, w tym przewodników turystycznych czy nauczycieli. Dzięki swoim wartościom poznawczym, literackim, wychowawczym, patriotycznym i chrześcijańskim mają szansę urozmaicić ofertę turystyczną skierowaną do miłośników miasta Poznania i Wielkopolski.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa, Poznań

Gorczyńska M., 1999, Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737-1821), Lublin

Kremmer, 1906, Drei Landschaftsbilder aus unserer Heimatprovinz [w:] „Evangelischer Volkskalender“, Posen

O największym przedsiębiorstwie żeglugi zamorskiej, 1894, „Poznański Kalendarz”, wyd. Leitgeber, Poznań

Onnasch, 1902, Aus der lieben Posener Heimat. Die „Posener Schweiz.“ [w:] „Evangelischer Volkskalender“, Posen

Poznański Kalendarz, 1893, wyd. Leitgeber, Poznań

Poznański Kalendarz,1898, wyd. Leitgeber, Poznań

Smura K., 2003, Spacer w czasie – Poznań, Poznań

Topolski J., 1994, Trudny proces wykształcania się nowoczesnego miasta [w:] Topolski J., Trzeciakowski L. (red.), Dzieje Poznania 1793-1918, Poznań

Trzeciakowscy L.i M., 1982, W dziewiętnastowiecznym Poznaniu. Życie codzienne miasta 1815-1914, Poznań

Trzeciakowski L., 1992, Polacy i Niemcy w życiu codziennym w Poznaniu w XIX wieku [w:] „Kronika Miasta Poznania”, 1-2/1992

Turowska-Bar I., 1967, Polskie kalendarze XIX wieku (streszczenie), Łódź

Urok starych kalendarzy, 1986, „Tygodnik Kulturalny”, 1/1986

Wojtczak M., 2001, „Ostmarkenliteratur”. Prowincja Poznańska w literaturze niemieckiej lat 1890 – 1918, Poznań

Wyszowska I., 2007, Wartości wielkopolskich pamiętników XIX wieku w aspekcie turystyki kulturowej [w:] Kazimierczak M. (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Poznań

Zu den beiden Landschaftsbildern aus unserer Heimatprovinz, 1908, „Evangelischer Volkskalender“, Posen


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Magdalena Skalska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642