Turystyka kulturowa dzieci szkolnych

Marta Kamel

Abstrakt


W artykule autorka podjęła próbę ukazania różnic występujących pomiędzy turystą kulturowym – osobą dorosłą a turystą kulturowym – dzieckiem. Celem artykułu była także próba stworzenia profilu „dziecięcego turysty kulturowego”. W celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie przeprowadzono badania ankietowe wśród dzieci z klas I- VI szkoły podstawowej, uczestniczących w trzech wybranych ofertach kulturalnych na terenie miasta Poznania – zarówno grupowo, jak i indywidualnie. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, iż dziecko jest motywowane do uczestnictwa w turystyce i różnego rodzaju ofertach edukacyjnych przez rodziców lub szkołę. Natomiast poziom zapamiętanych informacji przekazanych dziecku w czasie jego uczestnictwa w danej ofercie wzrasta wraz z wiekiem. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż dziecko w wieku 7-12 lat posiada pewne cechy, które pozwalają zaliczać je do grona turystów kulturowych, jednak różnią się one od cech turysty kulturowego – osoby 0dorosłej. Cechy, które posiada dziecięcy turysta kulturowy pozwolą mu w przyszłości stać się turystą kulturowym sensu stricte.

Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; turystyka dzieci szkolnych; aktywność turystyczno- krajoznawcza; „dziecięcy turysta kulturowy”; „być turystą we własnym mieście”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Raport o Stanie i Zróżnicowaniach Kultury Miejskiej w Polsce 2009, Warszawa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (DZ.U. Nr 135 z dnia 26 listopada 2001 roku poz. 1516)

Bieńczyk G. 2003, Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, WSE, Warszawa

Bochenek M. 2008, Turystyka w edukacji dzieci i młodzieży, AWF w Warszawie, Biała Podlaska

Bosiacki S., Śniadek J. 2004, Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego, AWF w Poznaniu, Poznań

Buczkowska K. 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF w Poznaniu, Poznań

Buryan P., Ohde A.D., Polskie grupy turystyczne w Poznaniu [w:] Mikos von Rohrscheidt A. (red.) 2011, Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej, KulTour.pl, Poznań, Proksenia, Kraków

Dąbrowski A., Rowiński R., Bariery i zakres uczestnictwa dzieci i młodzieży ze szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych PTTK w turystyce – w świetle wyników badań [w:] Kazimierczak M (red.) 2007, Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, AWF w Poznaniu, Poznań

Denek K. 2000, W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole, Eruditus, Poznań

Denek K. 1997, Wycieczki we współczesnej szkole, Eruditus, Poznań

Drogosz M. 2009, Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych, ABC – Wolters Kluwer, Warszawa

Gracz J., Sankowski T. 2001, Psychologia w rekreacji i turystyce, AWF w Poznaniu, Poznań

Kamel M. 2012, Turystyka kulturowa dzieci szkolnych na przykładzie miasta Poznania, praca magisterska, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu, Poznań

Kamel M., Stefanik M. 2010, Filmowy szlak zagranicznych plenerów, miejsc i obiektów po Polsce – projekt markowego produktu turystyki kulturowej, praca licencjacka, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu, Poznań

Kłosowski W. 2012, Kij w mrowisko, Poznański Informator Kulturalny, Sportowy, i Turystyczny „IKS”, nr 5 (248)/2012, Wydawnictwo Miejskie Posnania

Kowalczyk A. 2002, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa

Łaciak J. 2005, Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2004 roku, Instytut Turystyki, Warszawa

Łobożewicz T. 1996, Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej, AWF w Warszawie, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., Nowoczesne trasy miejskie jako forma prezentacji historii i kultury oraz oferta turystyczna [w:] Stasiak A. (red.) 2009, Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać, WSTH, Łódź

Podemski K., Od zakazu opuszczania Domu do nakazu dialogu z Innym. Ewolucja etyki podróżowania [w:] Kazimierczak M. (red.) 2007, Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, AWF w Poznaniu, Poznań

Raport o Stanie i Zróżnicowaniach Kultury Miejskiej w Polsce, 2009, praca zbiorowa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa

Segmentacja psychograficzna – psychograficzne portrety konsumentów, „Pentor” www.pentor.pl, z dnia 29.02.2012 r.

Szymański S. 1978, Wycieczki szkolne do zabytków kultury, WSiP, Warszawa

Turos L. 1996, Turystyka i edukacja, Ypsylon, Warszawa

Turos L. 2004, Turystyka i odkrywanie wartości „małej ojczyzny”, WSP, Warszawa


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Marta Kamel


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642