Wydarzenia kulturalne w mieście poprzemysłowym. Przykład Łodzi

Jagoda Adamus, Monika Paluch

Abstrakt


Artykuł prezentuje wydarzenie kulturalne, które odbyły się w Łodzi w latach 2004-2011. Zostały one podzielone ze względu na czas organizacji oraz podejmowaną tematykę. Autorki podjęły także próbę określenia znaczenia wydarzeń kulturalnych w życiu miasta – ich roli w rozwoju turystyki i promocji Łodzi oraz przemian zachodzących w przestrzeni wewnętrznej miasta. Podsumowanie artykułu stanowi macierz potencjału promocyjnego łódzkich wydarzeń kulturalnych, która została skonstruowana w oparciu o trzy czynniki: możliwości rozwojowe wydarzenia, jego znaczenie w promocji miasta oraz nakłady finansowe, jakie samorząd lokalny na nie przeznacza.

Słowa kluczowe


wydarzenia kulturalne; turystyka wydarzeń kulturalnych; miasto poprzemysłowe; Łódź

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borkowski K. (red.), 2009, Ruch turystyczny w Łodzi w 2008 roku. Raport końcowy, ROT WŁ, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków

Buczkowska K., 2009, Kulturowa turystyka eventowa [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań, ss. 91- 119

Dudkiewicz M., Dudkiewicz M., 2009, Imprezy kulturalne w Łodzi. Raport przygotowany dla Biura Promocji,Turystyki i Współpracy z Zagranicą UrzęduMiasta Łodzi, MMD Milanowa, Milanówek

Górczyńska M., 2008, Rewaloryzacja przestrzeni a rozwój turystyki kulturowej (na przykładzie miasta Cork), [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 206-224

Jastrzębski P.,2011, Macierz BCG jako narzędzie planowania strategicznego przedsiębiorstwa, [w:] http://ksu.parp.gov.pl/res/pl/pk/pakiety_informacyjne/05f/05f _31.doc,Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,data wejścia 16.06.2012

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny: pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa ss. 106-112

Liszewski S. (red.), 2010, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, ROT WŁ, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, ŁTN, Łódź

Mikos von Rohrscheidt, 2008, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno

Proszowska-Sala A., Florek M., 2010, Promocja miast. Nowa perspektywa, Stroer Polska Sp. zoo., Warszawa

Strategia zarządzania marką Łódź na lata 2010-2016, 2010, Urząd Miasta Łodzi, DEMO EFFECTIVE LAUNCHING, Łódź

Szymczak M. (red.), 1992, Słownik Języka Polskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Włodarczyk B. (red.), 2011, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku,ROT WŁ, ŁTN, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Łódź

naszksiezymlyn.pl, data wejścia 25.04.2012

toyastudios.pl, data wejścia 25.04.2012

www.4kultury.pl, data wejścia 25.04.2012

www.atlasarena.pl, data wejścia 25.04.2012

www.centrumdialogu.com, data wejścia 25.04.2012

www.cinergiafestival.pl, data wejścia 28.04.2012

www.ec1lodz.pl, data wejścia 25.04.2012

www.fashionweek.pl data wejścia 25.04.2012

www.lodzartcenter.com, data wejścia 25.04.2012

www.lodzdesign.com, data wejścia 25.04.2012

www.manufaktura.com, data wejścia 23.04.2012
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v9i0.303

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Jagoda Adamus, Monika Paluch

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642