Polskie biura podróży zajmujące się organizacją wyjazdów dla dzieci o charakterze turystyki kulturowej.

Marta Kamel

Abstrakt


Celem opracowania raportu na temat biur podróży zajmujących się organizacją wyjazdów dla dzieci o charakterze turystyki kulturowej, było zebranie informacji oraz przedstawienie stanu tego rodzaju oferty w Polsce. Raport ma być w założeniu źródłem informacji dla szkół, organizacji społecznych oraz rodziców, chcących zamówić podróże dla dzieci o charakterze kulturowym. Ma także ukazać najpopularniejsze destynacje tego typu podróży dla dzieci. Za kryterium uznania wycieczki jako tej przeznaczonej dla dzieci przyjęto formę jej zatytułowania w ofercie danego biura jako „wycieczka szkolna”. Drugim istotnym czynnikiem klasyfikacji danej oferty dla dzieci było posiadanie przez ową ofertę cech podróży kulturowej. Na potrzeby raportu zapoznano się z literaturą fachową, dokonano przeglądu stron internetowych oraz przygotowano ankietę dotyczącą organizacji wycieczek szkolnych, którą wysłano do biur podróży posiadających w swojej ofercie tego typu wyjazdy dla dzieci.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K. 2008, Turystyka kulturowa. Podręcznik metodyczny, AWF w Poznaniu

Kazimierczak M. 2010 (red.), Współczesne podróże kulturowe, AWF w Poznaniu

Łaciak J. 2011, Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2010 roku, Instytut Turystyki w Warszawie

Mikos von Rohrscheidt A. 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium w Gnieźnie
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v9i0.307

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Marta Kamel

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642