Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru poprzez wydarzenie (na przykładzie Industriady – Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego)

Paweł Piotrowski

Abstrakt


Wydarzenia (eventy) pełnią coraz istotniejszą rolę w rozwoju jak i promocji oferty turystycznej i kulturalnej obszaru. By w pełni wykorzystywać ich potencjał konieczna jest ich stała ewaluacja, której służyć mogą m.in. badania realizowane wśród uczestników wydarzeń. Przykładem wydarzenia, którego organizatorzy prowadzą takie badania jest Industriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, promujące dziedzictwo przemysłowe tego regionu. W artykule scharakteryzowano wydarzenie, zaprezentowano oraz porównano wybrane wyniki badań z dwóch pierwszych jego edycji, które miały miejsce w latach 2010 i 2011. Ich analiza pomaga w weryfikacji tego czy wydarzenie dobrze promuje dziedzictwo kulturowe obszaru oraz ukazuje różnice jakie występują w tym względzie w różnych częściach województwa. Wskazano także na elementy wydarzenia, które zdaniem jego uczestników powinny ulec zmianie w kolejnych edycjach. W podsumowaniu zwrócono uwagę na aspekty, o które można rozszerzyć badania w kolejnych latach.

Słowa kluczowe


event; promocja dziedzictwa kulturowego; badania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Altkorn J. (red.), 2003, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków

Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2009 roku. Raport generalny z badań dla Śląskiej Organizacji Turystycznej, 2009, ARC Rynek i Opinia, Warszawa

Bączek J., 2011, Psychologia eventów, Stageman Polska, Warszawa

Brown G., Chalip L., Jago L., Mules T., 2007, Developing Brand Australia: examining the role of events [w:] Destination Branding Creating the Unique Destination Proposition, Elsevier, Oxford

Bowdin G.A.J., Allen J., O'Toole W., Harris R., McDonell I., 2011, Events Management, Butterworth- Heinemann, Oxford

Buczkowska K., 2009, Turystyka eventowa [w:] Buczkowska K., Mikos von Rohrscheidt A. (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wydawnictwo AWF w Poznaniu, Poznań

Getz D., 2005,Event Management & Event Tourism, Cognizant Communication Corporatin, New York

Getz D., 2008, Event tourism: definition, evolution, and research, “Tourism Management”, No. 29

Hede A.M., Jago L., 2005, Perceptions of the host destination as a result of attendance at a special event: A post consumption analysis, “International Journal of Event Management Research”, Vol. 1 No. 1

Industriada 2011 w opinii uczestników wydarzenia, Wyniki badania ilościowego wykonanego na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej, 2011, ARC Rynek i Opinia, Warszawa

Jodliński L., 2009, Kreowanie i promocja wydarzeń kulturalnych. Analiza Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego [w:] Kultura i Turystyka: razem, ale jak?, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa. Kundenbefragung Extraschicht, 2008 (prezentacja multimedialna)

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo GWSHM Millenium, Gniezno

Mruk H. (red.), 2004, Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa

Plan marketingowy i wytyczne strategiczne promocji dla Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, 2009, Eskadra Market Place, Kraków

Proszowska-Sala A., Florek M., 2010, Promocja miasta. Nowa perspektywa, Stroer, Warszawa

Richards B., 2003, Marketing atrakcji turystycznych. Jak zwiększyć frekwencję i dochody?, Pearson Longman, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa

Shibli S., Coleman R., 2005, Economic impact and place marketing evaluation: A case study of the World Snooker Championship, “International Journal of Event Management Research”, Vol. 1 No. 1.

Styś M., 2006, Czy marce potrzebny bohater?, „ Marketing w praktyce”, nr 4

Turystyka w obiektach poprzemysłowych. Koncepcja promocji i rozwoju markowego produktu turystycznego w zabytkach techniki i przemysłu w Polsce, 2004, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa

Żabińska T., 2008, Wydarzenie jako produkt turystyczny i narzędzie komunikacji marketingowej [w:] Sobczyk G. (red.), Współczesny marketing. Strategie, Warszawan

Żabińska T., Piotrowski P., 2010, Szlak zabytków techniki województwa śląskiego jako sieciowy produkt turystyczny. Tworzenie, zarządzanie, promocja [w:] Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju, 4. Forum Naukowe UE Katowice, Katowice.

www.edd2012.pl

www.erih.net

www.extraschicht.de

www.industriada.pl

www.slaskie.pl

www.zabytkitechniki.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Paweł Piotrowski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2019. ISSN 1689-4642