Potencjał turystyczno-kulturowy miasta Opole i powiatu ziemskiego opolskiego

Arkadiusz Ochmański

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chrzanowski T., Kornecki M., (1974 ). Sztuka Śląska Opolskiego, od średniowiecza do końca w. XIX., Wydawnictwo Literackie

Dzik J., Sulej T. (2004). Pierwszy polski dinozaur - Krasiejów: Silesaurus opolensis. Adan

Dzik J., Sulej T., (2007). Przegląd Późnotriasowej Fauny i Flory Z Krasiejowa Na Śląsku Opolskim. Chicago: Państwowe Wydawnictwo

Graczykowska B. (2010). Perełki Śląska Opolskiego widziane okiem studentów: produkt turystyczny. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej

Kruczek Z. (2012). Parki tematyczne jako flagowe atrakcje turystyczne. Rozwój i globalizacja. Turystyka Kulturowa , 29-40

Madeja J. (1969). Powiat opolski: szkice monograficzne. Opole: Instytut Śląski

Migoń, P. (2012). Geoturystyka. Warszawa: PWN

Mikos von Rohrscheidt A., (2010), Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy (Wyd.2) Wyd. KulTour.pl, Poznań

Ramus I. i inni, (2004). Drewniane budownictwo sakralne województwa opolskiego. Opole: PTTK Odział Opole, Regionalna Pracownia Krajoznawcza, Opolski Klub Krajoznawców

www.sdmp.pl (data dostępu: 21.01.2013)

www.juraparkkrasiejów.pl (data dostępu: 21.01.2013)

www.zoo.opole.pl (data dostępu: 21.01.2013)

www.opole.pl (data dostępu: 21.01.2013)

www.powiatopolski.pl (data dostępu: 21.01.2013)

www.malapanew.com.pl (data dostępu: 21.01.2013)

www.nid.pl/pl/Regiony/Opolskie/Instytucje_ochrony_dziedzictwa/charakterystyka-dziedzictwa-kulturowego (data dostępu: 21.01.2013)

www.katedra.opole.pl (data dostępu: 21.01.2013)

www.festiwalopole.com (data dostępu: 21.01.2013)

www.zamki.pl (data dostępu: 21.01.2013)

www.zamki.net.pl (data dostępu: 21.01.2013)

www.pałaceslaska.pl (data dostępu: 21.01.2013)

www.muzeumwsiopolskiej.pl (data dostępu: 21.01.2013)

www.muzeum.opole.pl (data dostępu: 21.01.2013)

www.cmjw.pl (data dostępu: 21.01.2013)

www.muzeumpiosenki.pl (data dostępu: 21.01.2013)

www.facebook.com/StowarzyszenieDolinaMalejPanwi?ref=stream (data dostępu: 21.01.2013)

www.nid.pl/pl/Regiony/Opolskie/Instytucje_ochrony_dziedzictwa/charakterystyka-dziedzictwa-kulturowego (data dostępu: 21.01.2013)

www.opole.gazeta.pl/opole/1,35114,13526833,Gora_sw__Anny_i_JuraPark_najpopularniejsze_wsrod_turystow.html (data dostępu: 21.01.2013)

www.orot.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_oroto (data dostępu: 21.01.2013)

www.katedra.opole.pl (data dostępu: 21.01.2013)

www.festiwalopole.com (data dostępu: 21.01.2013)

http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/Katalog_Opolskie_PI.pdf (data dostępu: 21.01.2013)

www.strefabiznesu.nto.pl/artykul/jurapark-ma-przyciagac-turystow-do-regionu (data dostępu: 21.01.2013)

www.klacr.cz/UserFiles/files/broszuraPL (data dostępu: 21.01.2013)

http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130911/REGION/130919928 (data dostępu: 21.01.2013)

www.visitopolskie.pl (data dostępu: 21.01.2013)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Arkadiusz Ochmański


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642