W poszukiwaniu mistycznego autentyzmu czyli Birma/Myanmar jako destynacja turystyki kulturowej

Michał Jarnecki

Abstrakt


W artykule przedstawiona została analiza Birmy jako kraju o olbrzymim, choć

niewykorzystywanym potencjale turystycznym. Autor opisuje historię, stosunki polityczne i

społeczne, a także kulturotwórcze - religię i sztukę Birmy. Bazując na własnych

doświadczeniach z podróży oraz posiłkując się opracowaniami, zarówno polsko- jak i

anglojęzycznymi, proponuje trasy turystyczne, zarówno w przestrzeni, jak i w czasie (w

odniesieniu do odbywających się eventów kultury popularnej i wysokiej). Całość dopełnia

analiza potencjału turystycznego Birmy.


Słowa kluczowe


Birma: historia, społeczeństwo i sztuka; buddyzm; atrakcje turystyczne Birmy; potencjał turystyczny Birmy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armbrecht, J., Calvert, B., Eveland J., i Lin-Liu, J. 2008, Azja Południowo-Wschodnia, Bielsko-Biała

Aung Lwin Oo, 2004, Festiwal Time At a Nat Shrine, The Irrawaddy Online Edition, September 2004, w: www.irrawaddy.org/aviewer.asp?a=4029&print=yes&c=e

Azja Południowo-Wschodnia. Przewodnik dla łowców przygód, 2008, Warszawa

Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Studia i szkice. Tom 1: Przemiany polityczne i społeczne. 2004, Tom 2: Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, pod red. K. Gawlikowski, Warszawa

Banek, K., 2007, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Karków

Barlow, J.J., w: History of Lanna – Burmese Rule and Other Foreign Influence,

Bishoff, R., 1995, Buddhism in Myanmar. A short History, Part 1, na http://web.unkoline.co.uk/buddishm/bishoff1.htm

Boorstin, D. 1964, The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, New York

Carter, J., 1995, A Brief History of Burma, Cambridge

Cohen, E., 1988, Authenticity and commoditization In tourism, “Annals of Tourism Research”

D’Onza Chiodo, M. 2002, Buddyzm, Kraków

de la Periere, B.B., The Cult of the Thirty Seven Lords, International East Asia Studies (IIAS) Newsletter Online, no. 25; w: www.iias.nl/25/therme/25T5.html. s. 1-4

Decaroli, R. 2004, Haunting the Buddha: Indian popular religions and the formation of Buddhism, New York

E. Mirante, Hosatges to Toursim, w: “Cultural Survival”, 14.1 Spring 1990, kwartalnik internetowy, z interesującą bibliografią przedmiotu, wejście 12.12.09

Fabijański, M. 2009, Reportaż Birmy. Poeci piją na Wzgórzu Mocnego Ucha, 25.09.2009, www.wyborcza.pl/1,75480,1687595.html – wejście 14.12.09

Forbes A., King Mae Ku: From Lan Na Monarch to Burmese Nat, na: http://www.cpamedia.com/research/king_mae_ku/;

Fraser-Lu, S. 2001, Splendor in Wood. Buddhist Monasteries of Burma, Bangkok

Geografia turystyczna świata, 2000, t. 1, pod red. J. Warszyńskiej, Warszawa

Hall, D.G.E., 1998, Burma, London-Melbourne

Harpur, J., 2005, Święte miejsca, Warszawa

Harvey, G.E., 2000 The History of Burma, New Delhi (reprint książki z 1925)

Hortsmann, I., 1999, Burma: eine Entdeckungreise in der Welt von Myanmar, Gnas

Htun Aung, M. T. Buddyzm Therawada w praktyce birmańskiej. Wykład – konwersatorium, w: http://web.unkoline.co.uk/buddishm/bishoff1.htm

Htun Aung, M. T., 2006 Klasztory buddyjskie w życiu społecznym Birmy, „Azja –Pacyfik”, t.9/2006

Isaacs, R. & Burton, R. 2000, Visions from Golden Land, Schieden

Jędrysiak, T., 2008, Turystyka kulturowa, Warszawa

Kandele, B. 2009, Chłopak Birmy, Poznań

Khin Maung Nyunt, J. 1995, The Pagoda and Monuments of Bagan, Yangoon

Khin Maung Nyunt, J. The Equestrian Festival, w: http://www.myanmars.net/myanmar-culture/equestrian-festival.htm,

Klein, W. i Pfanmuller, G., 1995, Golden Myanmar, Hofer Media Ltd, n.d

Kotański, W., 1988, Buddyzm jako religia światowa, w: Zarys dziejów religii, pod red. J. Kellera, Warszawa

Kruczkowska, M. 2009, W Birmie za dowcip trafia się na ciężkie roboty, 19.08.2005, www.wyborcza.pl/175477,2875840.html - wejście 14.09.2009

Lester, R., 1973, Theravada Buddhism in Southeast Asia, Ann Arbor 1973, tom II

Lintner, B., China’s Ambitions in Myanmar i Myanmar’s Chinese Connection: Asia Pacific

MacCannell, D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa

McKeen Di Crocco V., Cummings J., Bangkok

Media Service, http://www.asiapacificms.com/articles

Mejor, M., 2001 Buddyzm: zarys historii buddyzmu w Indiach, Pruszyński i spółka, Warszawa

Min Naing, U 2000 National Ethnic Groups of Myanmar, Yangoon

Moe, A., Thousands Travel to Start of Nat Festival, 31.07.2009, na: http://megdu.socialgo.com/magazine/read/real/thousends-travel-to-start-of-nat-festival;

Myanmar Style 1998, pod red. J. Falconer Bangkok

“Myanmar Times & Business Reviews”, 2005, 22-28 August 2005, na: www.mmmtimes.com;

Nothomb, A., 2005 Biografia głodu, Warszawa

Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, 1995, t.1, Warszawa

Ohm Pe, U (James Verteley), 1994, Myanmar – The Golden Land, Bangkok

Olej-Kobus, A. i Kobus, K., 2008, Birma. Złota łza, Tychy

Orwell, G. 1997, Birmańskie dni, Pruszków

Pearn, B.R., 1939, History of Rangoon, Rangoon

Primke, R. 2008, Turystyka symboliczna. Zachowania rytualne w aksjologii podróżowania, [w:] W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, pod red. M. Kazimierczak, Poznań

Rai Guide, Ch. w: http://www.chiangraiprovince.com/guide/eng/40_08.htm

Reed, R. & Grosberg, M., 2005, Myanmar (Burma), Lonely Planet, London

Shwe Mann Maung, 1997, The Taung Byone Festival, “Perspective” August, na: http://myanmar.gov.mm/Perspective/perspl1997/nat8-97.htm

Singer, N.F. 1995, Old Rangoon, Kiscadele

Stern, G., 2009, Pani z Birmy, www.Polityka.pl , 17.08.09, wejście 11.12.09

Strachan, P., 1995, Art and Architecture the Old Burma, Kiscadale

Tan, A. 2006, Ratując ryby przed utonięciem, Warszawa

Thant Myint-U, 2008, The River of Lost Footsteps: A Personal History of Burma, Farrar, Straus and Giroux , Cambridge

Torzecki, G., 2009, Birma. Królowie i generałowie, Warszawa

U Min Naing, 2000, National Ethnic Groups of Myanmar, Chotaythan Sarpay, Yangoon

U Ohm Pe (James Verteley), 1994, Myanmar – The Golden Land, He Group, Bangkok

Uhlig, H., 2002, Budda. Ścieżki Oświeconego, Warszawa

Victor, B., 2002, The Lady – Aung San Suu Kyi: Noble Laureate & Burma’s Prisoner, Faber & Faber, New York

Wieczorkiewicz, A. 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków

Wintle, J., 2008, Perfect Hostage: A Life of Aung San Suu Kyi, Burma's Prisoner of Conscience, Skyhorse Publishing, London

Ząbkowska-Para, J., 2008, Peregrynacje mistyczne jako przejaw turystyki kulturowej, [w:] W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, pod red. M. Kazimierczak, Poznań
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.325

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Michał Jarnecki

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642