Opuszczone miasta jako destynacje w turystyce kulturowej – analiza przykładów

Iga Ewa Smoleńska

Abstrakt


Artykuł ma na celu zanalizowanie miast, które stanowią przykłady miast opuszczonych, pod kątem obierania ich jako destynacje przez osoby zainteresowane turystyką kulturową. Po zarysowaniu tematu pracy, zamieszczona jest analiza intencji turystów i ich udziału w badaniach na temat destynacji związanych z tzw. mroczną turystyką. Po tej wstępnej części pracy autorka dochodzi do analizy konkretnych przypadków, które są przykładami miast opuszczonych, które funkcjonują jako destynacje w turystyce kulturowej. Analizowana jest ukraińska Prypeć, opustoszała w roku 1986; japońska wyspa Hashima (Gunkajima), która niegdyś mieściła na sobie zakłady wydobywające węgiel i osiedla stworzone dla pracowników, trudniących się przy tym zajęciu; miejsce francuskiej tragedii związane z Drugą Wojną Światową – Oradour-sur-Glane; oraz kanadyjska stolica Gorączki Złota – Barkerville – miasto stanowiące w tej chwili znakomicie prosperujący ośrodek turystyczny. Artykuł jest jedynie zarysowaniem problematyki i ma na celu zasugerowanie dalszego badania opuszczonych miast, jako destynacji turystyki kulturowej.

Słowa kluczowe


Opuszczone miasta; turystyka miejska; mroczna turystyka; tanatoturystyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bittner M., 2011, „Dark Tourism“ – Evaluation of Visitors Experience after Visiting Thanatological Tourist Attractions, „Turizam”, vol 15 (4), Novi Sad

Dyrda G., 2011, Wybrane aspekty atrakcyjności destynacji miejskiej turystyki kulturowej na przykładzie miasta Jarosław, „Zeszyty Naukowe: Turystyka i Rekreacja”, nr 2 (2011), Jarosław

Farmer S., 1999, Martyred Village: Commemorating the 1944 Massacre At Oradour-sur- Glane, Los Angeles

Grabowski J., 2011, Historia Kanady, Prószyński i S-ka, Warszawa

Gutkowski B., 2006, Przestrzeń marzycieli. Miasto jako produkt utopijny, Warszawa

Jendryczko T. (red.), 2004, Kronika II Wojny Światowej, Świat Książki, Warszawa

Kostin I., 2006, Czarnobyl. Spowiedź reportera, Albatros, Warszawa

Kowalczyk A., 2005, Nowe formy turystyki miejskiej, „Prace i Studia Geograficzne”, tom 35, Warszawa

Kristeva J., 2008, Ujęcie wstrętu, [w:] Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków

Kubiak A., 2007, Inne śmierci. Tanatologiczne nurty we współczesnej kulturze, „Kultura i Społeczeństwo”, nr. 1, Warszawa

Lennon J.J. Foley M., 2006, Dark Tourism: The Attraction of Death and Disaster, Thomson, Londyn

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008. Turystyka Kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa”, Nr 1/2008 (Listopad 2008), Gniezno

Nowacki M., 2010, Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych, „Folia Turistica”, Nr 23 (2010), Kraków

Sontag S., 1986, O fotografii, Karakter, Warszawa

Stone P. R., 2006, A dark tourism spectrum: Towards a typology of death and macabre related tourist sites, attractions and exhibitions, „Tourism”, Vol 54 (2) 2006, Zagreb

Talbot F. A., 1912, Economic Prospects of New British Columbia, „Bulletin of the American Geographical Society”, Vol. 44, No. 3 (1912), Nowy Jork

Willmott W. E., 1970, Approaches to the study of the Chinese in British Columbia, „B.C. Studies”, no. 4 (1970), Vancouver

Winter C., 2009, Tourism, Social Memory and The Great War, „Annals of Tourism Research”, Vol. 36, Nr 4, Londyn

Yuill S.M., 2003, Dark Tourism: Understanding Visitor Motivation at Sites of Death and Disaster. Master’s Thesis, A&M University,Texas

Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental and Socio-economic Impacts, materiały z Międzynarodowego Forum Czarnobyla, 2005, dostępne pod adresem: http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Chernobyl/chernobyl.pdf [data dostępu: 12.10.2012]

Highlighting Japan, czerwiec 2010, dostępny pod adresem: http://www.gov- online.go.jp/pdf/hlj/20100601/32-35.pdf [data dostępu: 09.10.2012]

Oficjalna strona domowa Historycznego Miasta Berkerville, dostępna pod adresem: http://www.barkerville.ca/ [data dostępu: 10.10.2012]

Oficjalna strona domowa miasta Oradour-sur-glane, dostępna pod adresem: http://www.oradour-sur-glane.fr/ [data dostępu: 15.10.2012]

Twenty-five Years after Chernobyl Accident: Safety for the Future, materiały z Narodowego Raportu Ukrainy, 2011, dostępne pod adresem: http://www.kavlinge.se/download/18.2b99484f12f775c8dae80001245/25_Chornobyl_ang l.pdf [data dostępu: 13.10.2012]

Ulotka Urzędu Kultury i Turystyki Nagasaki na temat oferty turystycznej wyspy Hashima, dostępna pod adresem: http://www.at-nagasaki.jp/foreign/english/spot/file/detail.pdf [data dostępu: 10.10.2012]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Iga Ewa Smoleńska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642